Wednesday, February 03, 2010

Vi säger ja till kommunal decentraliserad mat och nej till högerns privatiseringsförslag.


Idag klubbas med stor sannolikhet beslutet på kommunstyrelsen. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger ja till kommunal decentraliserad mat och nej till högeralliansens privatiseringsförslag. Det lösgör även plats för ett tiotal nya vårdplatser på äldreboendet Björntorp, där maten idag lagas. Flera frågetecken återstår det finns t.ex. dietistutbildning och det behövs någon till m.m.

Det blev igår panik för personalen, då tidningen dök upp på arbetsplatsen och sade att det köket ska bort, vad tycker ni om det? Förvisso hade förankringen kunnat ske bättre, men de har deltagit i konsultrapporten som pekar på de vi har pekat på hela tiden.

Förslaget till beslut på Kommunstyrelsen är att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Dock ligger ideerna helt i linje med vad (S) och (V) tycker men flera frågetecken måste utredas innan beslut. Givetvis även info och MBL-förhandlingar med personalens fackliga ombud.

Klicka här för att komma till sörmlandsradions inslag.

No comments: