Tuesday, February 02, 2010

Motion angående arbetslöshetsförsäkringen och insikten om att vi måste våga vara vänster!


Kongressmotion angående arbetslöshetsförsäkringen.

Bakgrund

Jag är fullt medveten om att Vänsterpartiet kommer att stå inför många kompromisser, om vi rödgröna vinner valet. Dock är det ännu viktigare att påpeka att vad vi står för och vad som är en kompromiss är vitt skilda saker. Vänsterpartiet måste hålla kompassriktningen betydande åt vänster och ta fram en träffsäker sakpolitik, som påtagligt berör många löntagare, arbetslösa och sjuka. Vi kan inte vara nog tydliga.

I Vänsterpartiets förra skuggbudget fanns det många bra tankar runt A-kassan. Det mesta var synnerligen bra, men vi kan bättre. I Vänsterpartiets budgeterade a-kasseförslag föreslogs i korthet en slopad arbetslöshetsavgift, vilket ger en medlemsavgift i a-kassan på max ca 100 kronor i månaden, höjning av den högsta dagersättningen från 680 kronor till 970 kronor, höjd lägstaersättning med 100 kronor i månaden, återinförd rätt att deltidsstämpla i 300 dagar och avdragsrätt för medlemskap i a-kassa och fackförbund.

Vi skall se till att jobba för en god omställningsförsäkring som ger en rejäl inkomsttrygghet under arbetslöshet, det innebär att den arbetslöse tillförsäkras rimliga möjligheter att söka jobb där kompetens tillvaratas, då är det nödvändigt med avsevärda förändringar. Ersättningsreglerna har försämrats omfattande sedan regeringsskiftet. Det var inte heller helt bra innan, vi ska inte bara återställa - vi ska se till att vi får en fullgod helhetsbild över situationen. Vi måste helt enkelt lägga ribban betydligt högre.

Nästan alla försämringar som högern har utformat, drabbar de personer som är långvarigt arbetslösa eller som före arbetslösheten inte lyckats få arbete med arbetstid som motsvarar kvalifikationstiden. De sämst ställda drabbas alltid värst. Alliansen har lyckats gräva klyftorna djupare mellan fattig och rik, mellan arbetare och arbetslös och det måste vi förändra. Vi ska våga vara vänster. Regeringens höjning av avgifterna har fått många att lämna a-kassan. Att så många nu står utan skydd vid arbetslöshet är ett stort problem. De låga försäkringsutbetalningarna från A-kassan innebär även problem för de med jobb, då pressas lönerna ner och folk tvingas att ta låglönejobb.

Vänsterpartiet måste jobba för att karensdagarna i A-kassan minskas och på sikt elimineras. Det är viktigt att vi fortsätter sätta fokus att höja taket som föreslogs i skuggbudgeten, men det är allvarligt att vi inte sätter fokus på att höja A-kassan till 90 % nivå. Det är särskilt viktigt för lågt betalda kvinnor, som sparkas från kommunala jobb, tack vare en cynisk skattesänkarhögerpolitik. Vi har gjort det förr, men kravet har blivit allt klanglösare.

Vi åter lyfter kravet på att höja A-kassan till 90 %, det är en klar feministisk vänsterpolitik som riktar sig till människor som jobbar eller har jobbat i kvinnodominerade sektorer.

Vi jobbar för att karensdagarna i A-kassan minskas och på sikt elimineras.

Vi arbetar fram en politik angående människors försäkringskvalifikationstid och hur vi ska underlätta för de berörda, när de har tvingats gå ur A-kassan efter tidigare medlemskap.

Vi fortsätter med de A-kassaförslagen som var i förra budgeten, men jobbar in en större helhet.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet Oxelösund

1 comment:

Anonymous said...

"Ansvarsfriskrivning: Det värde som beräknas behöver inte ha något med verkligheten att göra. Då denna beräkning görs med tränade apor är det svårt att uppskatta ett exakt värde."

mannen ta bort det där med din bloggs värde!!! :-S