Thursday, October 29, 2009

Kamrater, borgare, åhörare och press!

Här är mitt och vänsterns KF-anförande från förra budgetfullmäktige, som fick minoritetsåterremiss bara av jävelskap från högern. Men vi kommer igen nu i november med en solidarisk, jämställd och rättvis politik.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna ska i år för första gången den här mandatperioden lägga en helt gemensam budget. Det var som sagt fyra år sedan sist, utan spretiga extrayrkanden!

Vi är i en djup lågkonjunktur med en handlingsförlamad samt cynisk högerregering. Skatterna har redan sänkts med 95 miljarder, det har fördjupat den ekonomiska krisen för landets gemensamma välfärd. Men vad gör de då inför 2010? Istället för att rädda så många jobb som möjligt, istället för att pressa ned arbetslösheten och anställa flera i välfärden, utbildade sådana, så väljer de återigen skattesänkningar. Nu väljer man att sänka skatten med ytterligare 10 miljarder- på lånade pengar mitt i krisen. Snart 95 miljarder har ryckts från den skattefinansierade välfärden, det får stora konsekvenser på små kommuner.

Oxelösund har sedan 2008 tappat 50 miljoner i skatteintäkter i prognosen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har föreslagit en skattehöjning på 80 öre som ger oss 16,5 miljoner extra, för att bevara jobb och välfärd. Nu i sista stund får vi 8,4 miljoner för 2010 års budget. Det är jättebra att de till slut har lyssnat på oppositionen, skl och förnuftet. Den största krisen kom egentligen vi redan i slutet 2008 till nu 2009. Ska jag påminna er om att vi hade 2,4 miljoner i underskott 2008 och nu pekar prognosen på ca: 3,4 miljoner back för 2009 trots knivar mot välfärden och jobben.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna vägrar sitta med armarna i kors inför välfärdskrisen. De mesta av regeringsallmosorna går åt till att återställa minussiffrorna för 2008 – 2009. Gör vi inte en skattehöjning nu, så är kniven mot strupen på jobben och välfärden 2011 istället. Så kan vi inte ha det!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med skattehöjningen värna jobb i vård och omsorg, minska ökningen av deltidstjänsterna, möta ökade kostnader på grund av hög ungdomsarbetslöshet och risken för många utförsäkringar från våra trygghetssystem under hösten.

Vi skjuter till tre miljoner till vård- och omsorgsnämnden för att klara cirka nio tjänster som i dag är hotade. Vi avsätter en miljon för ­åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Vi vill dessutom ha pengar till drift av ett nytt äldreboende. Vi avsätter likaså medel för åtgärder för att skapa trygghet i centrum. Vi tillför en miljon kronor för att säkra det fortsatta arbetet för barn och unga i trygg och säker uppväxtprojektet. Dessutom blir verksamheterna inom musikskolan, Nattis och Öppna förskolan kvar. De har varit hotade om vi inte varit ansvarsfulla med att höja skatteinkomsterna. Utbildningsnämnden får även två miljoner för barn i behov av särskilt stöd.

Vi driver konsekvent heltidsprojektet vidare. Vi är också överens om att 2011 så återinförs en extra jämställdhetspott för en ännu rättvisare fördelningsprofil. Pensionärsorganisationer och föreningsliv tillförs 400 000 kronor. Under 2010 finns dessutom utrymme för att avsätta mer till pensioner, som innebär att vi ­därutöver skapar ett positivt resultat som innebär att vi kan trygga investeringar och framtida ­pensioner.

Vi når inte ända fram, men vår gemensamma budget gör Oxelösund tryggare, vi räddar en hel del jobb och vi har tagit på våra socialistiska och feministiska glasögon för att tillämpa principen Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

No comments: