Wednesday, October 21, 2009

SVT sänder rasistisk DYNGA och medverkar till högerextremismens framfart

Media och vissa politiker spär på samt legitimerar deras politik. Varför över huvud taget ge ett främlingsfientligt parti utrymme att växa till ett riksdagsparti?

Jag får rysningar längs ryggraden. För visso måste debatten tas med SD och andra högerextrema partier om de sitter i ett fullmäktige, men varför dra fram dem i ljuset med riksdagsrelaterade frågor när de inte ens sitter där.

De ska bemötas, men inte lyftas upp.

"Rasismen är en del av den globala världsordningen. Rasistiska strukturer finns också i det svenska samhället. Det vore ett misstag att reducera rasismen till att handla om biologistiska rasläror och till politiska rörelser som bär upp dessa. Rasistiska föreställningar som på skilda sätt kopplar människors beteende och värde till härkomst och utseende, påverkar människors sätt att handla, både privat och offentligt.
Rasismen är något annat än allmänna fördomar. Den måste förstås i förhållande till maktrelationer i samhället som helhet. När det finns en över- och underordning, kan särskiljande och uteslutande processer, liksom nedsättande föreställningar och attityder hos enskilda påverka hur privilegier och möjligheter tilldelas och förvägras." " Kampen mot rasism, segregation och diskriminering handlar inte om invandrade eller utlandsfödda. Det är en kamp för att humanism och mänskliga rättigheter ska omsättas i praktik i Sverige och världen och för att demokratin ska omfatta var och en som bor i landet. Denna kamp måste föras på flera plan samtidigt.
Att se och bemöta vardagsrasismen, den man kan stöta på vid allt från krogköer till jobbansökningar, är en del av det antirasistiska arbetet.
En annan del är att samla ett motstånd mot öppet fascistiska och rasistiska rörelser och motverka en ökande acceptans för dessa. Både svensk- och utlandsfödda kvinnor och män behövs i denna kamp.
Rasism och främlingsfientlighet gror inte i vakuum. Sociala orättvisor och växande klyftor fungerar som drivhus för förenklade förklaringar, till exempel att skylla alla problem på den som ser annorlunda ut eller att drömma om ett förment idylliskt förflutet. Därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i vår antirasistiska strategi. Eftersom försörjningen och arbetsvillkoren är så centrala, är det särskilt viktigt att motverka etnisk diskriminering och underordning på arbetsmarknaden.
En verksam antirasistisk politik utmanar rådande maktförhållanden och fordrar en omfördelning av samhällets resurser." - Utdrag ur vänsterpartiets partiprogram.


Läs även den här artikeln.

1 comment:

Ulf r said...

Hej,
men vi tar ju inte striden, tycker jag.
Makteliten visar nu enad front och "renar sig" genom att peka finger åt höger-brunt och säga - usch vad dom är hemska.
Men var finns alla dessa 2goda krafter" i vardagen och var har de funnits under alla dessa år av misslyckad integrationspolitik.
Det vi ser tycker jag är hyckleri !
Vi borde märka ut oss genom att just som programmet säger förklara de strukturella orsakerna - klasserna, men ta fighten med höger-brunt om sådant som heltäckande kläder, könssegrerad simundervisning, förbud för sexualundervisning m.m. som retar folk till vansinne och som högerbrunt nu hämtar stöd från.