Monday, October 12, 2009

Socialismen vinner över höst och vinter

När jag blir president, ska jag bannlysa höst och vinter. Samtidigt som mitt majoritetsvänsterparti inför socialismen, men först måste jag skriva klart kf-framförandet, som delmål och inte spilla tid på sociala medier. Att avskaffa den feodala kvasidemokratiska monarkimodellen som vi har idag, kanske jag kan ta på en kafferast.
Allt annat skulle vara kontraproduktivt i en riktig demokrati utan höst och vinter.

Har någon tänkt på att Facebook och bloggar kan ta tid från annat viktigare.
Visst är facebook och bloggar viktigt, men det kan vara ett störande element, när flitet borde flyta.)

No comments: