Thursday, October 29, 2009

Högercynism och avsky mot gemensam välfärd.


inskickad artikel till SN-debatt.

Oxelösundshögeralliansen smyger inte med sin avsky mot den gemensamma välfärden. Det är inga nya moderater där inte. Jag delar inte synen på deras politik på någon punkt, men de ska få en eloge för att de för en konsekvent cynisk högerpolitik.
På punkt efter punkt kan man läsa i deras budgetförslag att de vill privatisera och konkurrensutsätta verksamhet, så att invånarnas skatter tas ut i vinst av privata bolag. De har inte insett att stödet för en gemensamt finansierad välfärd är starkt hos svenska folket. Allt för starkt för att borgerliga partier ska kunna vinna sympatier på att öppet tala om nedskärningar och privatiseringar. Oxelösundshögern har framfört att en medelinkomstfamilj i Oxelösund, som redan betalar drygt 150 000 kronor i kommunalskatt, blir av med ytterligare 4 000-5 000 kronor varje år, när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höjer skatten med 80 öre. Verkligheten är egentligen att för en kommunanställd ensamstående undersköterska, som tjänar 17 000 kronor betalar ca: en hundralapp extra i månaden. Visst kan det vara jobbigt för en löntagare med små marginaler, men om vi med en skattehöjning kan förhindra att allt fler personal tvingas till deltider eller avsked, så är det enkel ekvation. Glöm inte heller att högeralliansregeringen har beslutat att det är slut på deltidsstämpling och A-kassan är på 65 % av föregående lön. Hälften av ungdomar upp till 28 år har ingen A-kassa på grund av högerns nya avgiftsreformer.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas nonchalanta förslag, bygger på ofinansierade lösningar. I skuggbudgeten skär de 16,5 miljoner kronor i välfärden, det får hårresande konsekvenser. Högern ska spara fyra miljoner i grundskolan Ca: 15 heltidsjobb. De ska spara en miljon inom kultur- och fritid och vi ska spara drygt två miljoner på mat- och städkostnaderna ”, som några exempel. Ni ska spara miljontals kronor på missbruksvård, det är ren cynism – hur menar de? Det är ansvarslöst – Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar istället ansvar för välfärd och jobben. Lågkonjunktur med hög arbetslöshet får alltid dramatiska effekter i kommunerna som tar den största smällen av minskade skatteintäkter. Denna gång kommer effekterna bli än mer dramatiska på grund av de genomförda försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringen. Hälften av landets kommuner har redan fått ökade kostnader för socialbidragen på som en följd av försämringarna, Oxelösund är en av dem. Vi har inom ett år fått en skyhög ungdomsarbetslöshet.
Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Det är oacceptabelt att vinstdrivande företag ska kunna tjäna pengar på människors behov av vård, utbildning och omsorg. Privatisering av gemensamt ägda verksamheter och företag innebär en avdemokratisering. Vänsterpartiet tycker att vård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintressen. Därför ska de drivas offentligt. I medeltal tas 15 procent ut i vinst av privata välfärdsparasiter, hur vet ni att upphandlingen blir billigare? Hur kan de få vinst, jo genom minskning av personal, sämre arbetsmiljö och standard. Vill vi det? Är det så vi ska hantera en ansvarig skattepolitik. Verklig valfrihet är inte rätten att välja bland ett antal hemtjänstföretag. Verklig valfrihet är rätten att ha inflytande över vilken hjälp man får, hur den utförs och när. Allt är inte bra, men vi vill förbättra verksamheten. Vänsterpartiets uppfattning är: Ja till goda arbetsvillkor och delaktighet för personalen vid effektivisering - Nej till konkurrensutsättning och privatisering!

Patrik Renfors (V)
Gruppledare i Oxelösund

No comments: