Friday, November 17, 2006

Är Moderaterna på tivoli?

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) presenterade i går sitt slutliga förslag till ny a-kassa. Det blir dyrare - och ersättningen sänks. Det högern förlorar på gungorna i sänkt skatt, tar de igen på karusellerna i höjda avgifter.

Den fattiga blir fattigare den rika blir äckligt rik!

Företeelsen känns igen på den gamla hederliga klassbekämpande retoriken, som numera tätt återföljs i kombination med en gniden högerkonservativ praktik. De fattiga får åter igen bekosta de mer bemedlade och priviligierade i samhället. Köns- och klassklyftorna växer och de rika får mer i plånboken, medans den omvända Robin Hoodpolitiken trampar på de som redan har det svårt.Alliansen slår på de som är sjuka och arbetslösa, de visar inga som helst tendenser till att vilja skapa mer jobb. För hur kan det ske genom att
pressa tillbaka människor i utanförskap ännu mer? Det är en politik dömd att misslyckas!

Varför sparka på de som redan ligger?Avgiften
Höjs med högst 300 kr/mån. Summan varierar mellan a-kassorna (se tabell).
Avdraget för a-kassan i deklarationen slopas. Kostnad: ca 50 kr/mån.
Deltidsarbetande betalar full avgift.
Arbetslösa betalar den gamla, lägre avgiften, ca 100 kr/mån.

Ersättningen
Under 200 dagar blir ersättningen 80 procent av lönen, högst 680 kr/dag. Därefter blir ersättningen 70 procent, högst 680 kr/dag. Lägsta ersättningen förblir 320 kr/dag.
A-kassan tar slut efter 300 dagar. Eller 450 dagar om man har barn under 18 år.
Därefter gäller jobb- och utvecklingsgaranti med 65 procent av lönen, högst 680 kr/dag. Exakta besked om den kommer i mars.

Kraven
Man måste ha jobbat minst 80 timmar/mån det senaste halvåret för att få a-kassa. I dag är gränsen 70 timmar.
Studerandevillkoret slopas. Den har kvalificerat vissa studenter för a-kassa efter utbildningen.

2 comments:

Anonymous said...

Tyvärr har högern inte nöjt sig med att öka kravet på arbetad tid till 80 timmar per månad under minst sex månader, nu kommer genomsnittet av allt arbete under de 12 månaderna inom ramtiden att räknas som normalarbetstid! (Prop 2006/07:15 28§).
Det gör det mycket svårt för dem som av olika skäl arbetar deltid att dels uppfylla minimikravet, dels arbeta ihop ett underlag som går att klara sig på.

Det blir värst för dem som har varierande tillgång på arbetstid och kanske underskrider 80 timmar vissa månader. Varje månad som understiger 80 timmar sänker alltså dagpenningen med 1/12 per månad.

Även det alternativa kvalificeringsvillkoret (12§ st.2) har skärpts och innebär att man måste jobba minst 480 timmar (nu 450) under sex sammanhängande månader. Ingen månad får då understiga 50 timmar mot tidigare 45.

Tilläggas kan att man under en arbetslöshetsperiod inte kan vägra acceptera erbjudet arbete där lönen inte understiger ersättningen med mer än 90%. Moderaterna ville sänka till 80%, men jag tror inte det har godkänts av övriga högerpartier.

Regeringen vill utan tvekan skapa en armé av arbetslösa som tvingas acceptera vilka skambud som helst från arbetsköparna. Skillnaden mellan a-kassa och socialbidrag kan efter 1-2 år försvinna helt för lågavlönade, men även för övriga.

Hans Hedström

Patrik Renfors said...

Du har så rätt Hans. Vi kommer att bli ställda inför en kall framtid, med stor oro för sjuka och arbetslösa ett tag framöver nu. En sänkt A-kassa kommer att innebära en tydlig väg till en stupande lönedumpning och det vet den cyniska alliansen.