Sunday, November 19, 2006

Arbetsrätt på undantag för pigor och drängar i hushållsnära tjänster

Högeralliansens förslag om skattesubventioner för hushållsnära tjänster där LAS är på undantag, skulle kosta 1,25 miljarder kronor för 2000 arbetstillfällen. Om man i stället anställer vårdbiträden räcker samma summa till 5 000 arbetstillfällen med rättvisa villkor.

Varför ska vi använda statens pengar till att anställa städerskor till friska överklassmänniskor på Östermalm, när vi för samma pengar kan anställa minst lika många i hemtjänsten eller i landets skolor? Kan det vara så att alliansen vill ha detta system, för att på område efter område börja göra arbetsrätten mer flexibel?

Alliansen vill pressa tillbaka arbetarrörelsens landvinningar. Det har inte sagts ett enda ord av högern i valet, om att Lagen om anställningsskydd inte gäller för arbetstagare som är anställda i överklassens hushåll. Men de kanske tycker att det är helt ok?

Lag (1982:80) om anställningsskydd
Inledande bestämmelser


Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.
Från lagens tillämpning undantas dock

  1. Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
  2. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
  3. Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
  4. Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Lag (2005:1193).

Jag återupprepar mig igen. Vad var det jag sa!
Läs även de här gamla inläggen om frågan.

Pigan, drängen, backstugesittaren och storpatron och Hushållsnära tjänster.


1 comment:

Anonymous said...

Alltså, jag sitter här på södermalm i min armanikostym och dricker vitt vin och räkfrossar, kollar ut, kastar lite sten på arbetarna som kommer ut från fabriken framför, alltså, hihihi, jävla vänsterpack alltså, daah! Jag blir så sur när jag läser om era kommunistiska tankar att jag nästan spiller ut mitt vin, om jag gör det får ni betala!!! Fattar ni? Alltså min kostym kostar typ....60000 kronor!!! Det har inte ni arbetarpack råd med!!! HIHI.