Tuesday, May 06, 2008

Kraftag, klarhet och stringens behövs av (s) för att hålla kollektivavtalsmodelen vid liv!

”S-politik om kollektivavtal det största samarbetshotet”


Lars Ohly sätter ökad press på Mona Sahlin i frågan om samarbete: Här står grundläggande värden på spel som utgör ett större hot mot en uppgörelse än själva EU-medlemskapet.

Om inte socialdemokraterna är beredda att ta strid när grundläggande värden som kollektivavtalen står på spel blir det närmast omöjligt för vänsterpartiet att samarbeta med dem. Det är ett större hot mot ett vänstersamarbete än våra olika värderingar av själva EU-medlemskapet. Vi kräver att varje beslut i riksdagen om Lissabonfördraget ska villkoras med att kollektivavtalen måste garanteras. Liksom andra EU-länder har Sverige vetorätt vid fördragsändringar. Vårt förhandlingsläge är urstarkt, och det måste vi använda för att rädda kollektivavtalen.

Det skriver vänsterpartiets ordförande Lars Ohly, förre EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt och riksdagsledamoten Josefin Brink.Jag har jobbat natt, ska snart lägga mig för "dagen" och orkar inte skriva något analyserande om artikeln just nu. Debattartikeln på DN av Lars Ohly, Jonas Sjöstedt och Josefin Brink talar för sig själv. LÄS HELA -
”S-politik om kollektivavtal det största samarbetshotet”


Uppdatering:Vänstern kräver undantag
Vänsterpartiet vill att socialdemokraterna kräver undantag för kollektivavtalsmodellen när riksdagen röstar om ratificering av EU:s Lissabonfördrag. Läs mer »

1 comment:

Anonymous said...

Gemenskap/sammanhållning (a och o). Projekt som håller samman och utvecklar samhället (tex mineralprojektet för folkets väl= först ute med rön om mineralmultiplicering= tillverka mineraler i överflöd för export och komparativ fördel inom flertalet sektorer och konsumentprodukter av bästa kvalite´. För att undvika “skitprodukter” (synd) behövs koordinering (alla sektorer med stark folkrörelsekaraktär etc = viktigaste styrs rätt). S/C tex. Från studenter till politiska partier till relevanta föreningar för projekt.
Det är egentligen ingen politisk fråga (en M och en S har ju lika lite makt över produktutformningen). Vi ska inte göra en statssocialistisk felbedömning eller en socialistisk (monopol; tyranni; “vi bestämmer vad fan vi vill) s k marknadsbedömning (var är marknadens kraft= enskilda individers rätt att utforma produkter med reell makt). Rösta med fötterna (vi är ju som teknokratiska puffar som inte har egen vilja). Ingen har rätt att kränka människovärdet (man kan heta Mona Sahlin el vem som helst). Snart sitter vi med “biochips i pannan” och kan inte kontrollera utvecklingen. Högsta förvaltarna och demokratin måste göra motstånd. Man måste få väck dom som är “skitstövlar” i denna mening (“politiska partier” etc). Hugg ner (det sa Luther en gång).
Demokrati är ju också ansvar.
Kontrolleras inte storföretagen etc blir det mer synd i samhället.
All makt från folket heter det (inte annat som ska styra, skydda eller framtid).
Kristna politiker är ofta ett hinder (falska, tänker på sig själva, skyddar ej samhället). Vi har oss själva att skylla. Samtliga förr var ju mer av denna typ (formade ju utvecklingen= sv kungar tex merkantilistiskt). Det är ett sätt att skydda (kristna kungen, sanna kristna människan= följer sanningen). Vårt kungahus (skitstövlar). Vi måste förbättra Sverige.
Dom öv religionerna får ju hålla sig på sin kant.


Mission XP
Tidigare
- tagit väck mycket
- dött (flesta varningarna) = “dödas ben och annat orent” (bara det han är för korkad, egenintresset som styr hans blogg) . Givetvis är han ute efter egna fördelar (personlighetsanalys)
- mord och lögnens egna ord (religionsfrihet när det är motsatsen enligt nämnda religion? Varningar och sagda?)
- hets mot folkgrupp och mot trosgemenskap (homosex trosfråga i USA= die scum)
- falsk person (post- och telelagen, förtal, “djävulen i detaljerna”, själva tonen/mediet ung som vissa mordmedier från andra ställen som säljer in “lögnen med dess egna ord”. Det är ju inte sant enligt bibeln (menar inte väl= egna personligheten som genomsyrar= definitionen på ulv= råd etc= inte kristendomen/religionen utan egen personlighet)
- sen politiskt “högerbur” (med dess vapenregim och hyckleri och osanning för att sälja in försvaret för det goda)= det värsta är falskheten (tex detaljer som Bush etc som det skulle vara självklart). Givetvis tror ingen sann (helig) att Bush som person kommer in i himmelriket (vit fosfor tex mot Irak och alla mord där, WMD, program etc i USA, juridik). För mkt förledelse förstås. Auktoritära personligheten och det neuronkomplex som är skadligt för människan (hi/sam sanning= befrias ifrån med sanningens hjälp som bibeln exakt ekvivalent lär ut= följer samtliga principer).
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-38,GGLD:sv&q=mission+xp%3a+die+scum
MXp' - juni 2006
To which I said, "Die, heretic scum!" and pushed him off. REFLECTION. ...... Webbsidan Mission Xp [M’Xp] adresserar hela Den svenska kristenheten. ...missionxp.webblogg.se/ao/m_062006.html - 231k - Cachad - Liknande sidor

Hets mot folkgrupp = ringaktningMen rasism= vilka man vill ha in i landet etcRingaktning av trosbekännelse värre brott (vill du bhl så= få din tro ifrågasatt) som Mission XP gjort vid flera tillfällen (anmäld )Ens tro inte är värt något (som bilden på Adam och Eva där Muhammed inte fanns i paradiset)
Eller uppvigling av homosexuella "die scum" (ang homoäktenskap i USA). Direkt mord och lögn och försöka mörda andra i en känslig fråga
Stött krig och terror och inte varit konsekvent utan "stött ondskan" och pratat godhetsprat (hyckleri). Ungefär som Hitler "nästa år blir det ännu bättre med skattesänkning och nytt föräldrabidrag" och koncentrationsläger och krig
En viss liderlig typ (nazikoryféerna) har ju alltid stött detta.
Det är klart Gud (förnuft, kärlek etc) och älska din nästa som dig själv (huvuduppgifterna/bud/viktigaste) vill ha konsekvens och logik kring detta (mord och lögn)
Människor det handlar om
Vid flera tillfällen under åren (och det har förbi gått utan straff= lagen bygger ju på straff)http://missionxp.webblogg.se/110606083834_babylons_rtta_ansikte_i_eukoncen.html#commentRingaktning av etnisk grupp Iranierhttp://missionxp.webblogg.se/170207135116_discerning_time_signs.html#commentRingaktat märke (ringa) grisens folkhttp://missionxp.webblogg.se/300107092828_waiting_for_the_mahdi.html#commentTrosbekännelse (ringaktning av en tro, iransk religion som Jesus återkomst och då muslimska/messianska paralleller som ringaktat, farligt som om Jesus var ond/farlig)http://missionxp.webblogg.se/270506194354_svenskar__undantaget_eller_norme.html#commentKanske är det som han säger att det är vi svenskar som är undantaget i världen, inte normen, avslutar Pelle Poluha i bloggen Basun .Kvinnochauvinism och nationalismhttp://missionxp.webblogg.se/020506075921_manligtkvinnligt_guds_design_och.html#commentHomosexuell läggning (Guds design= ringaktande)http://missionxp.webblogg.se/1194429575_fars_dag__krnker_alla.html#commentLika behandling problem genomgåendehttp://missionxp.webblogg.se/1185527856_harry_potter_zionisti.html#comment
Helheten
Skadlig Blogg som inte är bra för människan (bibeln undervisar om Mark 7, principerna) = samhällsvetenskapligt och framförallt psykologiskt/neurologiskt så (varningarna och logiskt ekvivalent = logisk läsning= hyckleri och falskhet och därmed inte religionsfrihet när det då är satans definition). Då får den gå under benämningen “satanism” eller religionsneutral (han företräder ju de flesta religiösa riktningar= bli 1 med religiösa strömningar?)
En observation rent visuellt-neuronmässigt är färgen på B-loggen grå (som de grå etc som det talas om i vissa sammanhang, en sumpväxt som påven skrev eller den som Hitler mötte= dvs färg som inte är vitt som snö eller röd som hjärteblod utan manipulation i visuell färg.
Ang judefrågan etc = djävulen är er fader, ska följa evangeliet/joh uppb (står ju så 144 000 ska följa Lammet= Jesus och Israelfrågan bhl ju däri) . Asgam som gav Moses lagen där mord och komiska effekter finns (tex röda kons princip, alla bud etc och tex oxe etc i buden). Liksom då Koranen (14:21 självidentifikation). M Luther varnade ju för judarna (sanningen= golem, schizofreni finns något i ryggmärgen som respons= man måste känna till en del om judarna och historien= dom heliga i joh uppb, sanna msk= klart motsatsen, satan, beivrar judefrågan). Klart satan har religioner men inte den sanna kristna.
Dessutom då , farlighet/allmän farlig ödeläggelse= totala helheten i B-loggen som är skadlig för människan. Mord = ger just det samma (Knutby med daglig attack av budskap som är skadliga och sälja in som godhet/sann religion men är motsatsen= logiskt sätt). Och lögnens egna ord = när det inte är sas drag av genuin sanning, logisk empirism, riktig godhet etc (läran oavsett social personlighet= det som ska bedömas= jfr ulvdefinitionen, “skitstövelbegreppet”= falsk rutten personlighet med egenintresse auktoritära personlighet och klar felreligion)
Ett ex Enneagrammet som jag gav honom svarade han med på B-logg “9 frukter” (psykologi/hjälp avläses till död lära). Som om detta träd skulle uppfylla något av detta.
“Förled den minsta som tror på mig” (fattig i anden= det jag sagt som är motsatsen till religionen och skapar i grunden mördare och lögnare= exakta responsen). Planteras på havets absoluta botten. Jfr med ge hjälp, sanning, försöka reda ut sammanhang och helheten häri. Klart för ett tillräckligt rent sinne.
Det ska inte vara tillåtet (likvärdigt med flesta brott i lagboken).
666 istället för 7 (nära sanningen men det är inte sant)
Det han undervisar om är inte sant (enligt nämnda religion skulle han dödas) .
Hycklande skitstövel (om han levt på 1600-talet och predikat detta huggits ner direkt). Man ska inte manipulera den kristna religionen (inte religionsfrihet= bedrägeri).
Hyckleri, falskhet (varning för och beteende farissér, religiösa partier), upphöjelse (religionen och inte responsen) och helhet (oavsett anpassning efter 2-3 år och den skada som skett = logiskt sätt enligt lagboken och den kristna religionen)
Självklart = känsla “han menar inte väl egentligen”, “det är mycket som inte stämmer” och “det är inte sant”, “det borde inte vara tillåtet”
Månar om hjorden, bli 1= och ingjuta mord och dumhet, idioti, falskhet, osanning (förtal, djävulen i detaljerna= sälja in med falskhet och signalera, dumhet/inkompetens= ansvar och pratar om det och gör motsatsen). Sen första och sist (kristna religionen).
Religion är så allvarligt att vem som helst inte ska få publicera. Och Mxp i synnerhet.
Dödsstraff med tortyr = empiriskt så med mord och lögn (vilken vetenskapsman håller inte med, empirin). Tex mördar dom som säger sanningen (skett i hela historien). Det ska vara ytterst stränga straff (en högre civilisation har det förstås så). Utvecklingen, “utvecklas mot himmelens fåglar”.
Även Mxp= jag anser dödsstraff (han vill själv döda andra med samma straff= och skulle själv få dö)
Hans 60-åriga liv= givetvis evig eld (botten av havet). En sån person ska inte få publicera en religiösa Blogg och påverka andra till det sämre. Det är inte religion utan politik/personlighet etc.
Jfr tex rek om WMD, gift etc och gör så att lögnens egna ord (tex används för mycket) och mord (självklart= satans syfte)
Utvecklingen och att vi nu måste kontrollera religionen (som klimat , WMD= för människan klarar inte av att hantera religiös indoktrinering, dogmatik). Bevisligen så. Jfr empirin i tex USA (tänka sig religionsförbud, sekter etc och för min del även religionsförbud i stort= räcker med Peer review och engagemang utifrån det). Givetvis mkt egenintresse. Den falska religionen ger för mycket dåliga responsen (i motsatt till sitt syfte). Samhället kan inte acceptera det.

http://missionsverige.blogspot.com/