Monday, May 05, 2008

Socialismen är ett oslagbart hopp för hela mänskligheten.


Håkan Gustafssons personliga blogg.
Håkan Skrivare - Socialismen är ett oslagbart hopp för hela mänskligheten.


Jag blev riktigt glad när jag av en slump hittade Håkans ganska nya blogg. Håkan är Vänsterpartiet i Oxelösunds vice ordförande, ersättar i Kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden. Han är en av våra flitigaste debattörer i lokalpressen. Håkan har mycket att tillföra hegemonin i den politiska debatten.

Man kan knappast missa att han vågar vara vänster i sina tankar och formuleringar. Följ den noga, så ska jag också få honom att skriva lite oftare.

Nu finns det tre vänsterbloggar med Vänsterpartiet i Oxelösund som födelseförening.
Min egen - Kamrater vi vet att kamp lönar sig!

Håkan Gustafsson (v) - Håkan Skrivare

Johan Persson (v)
Numera studerande i Uppsala och nyvald ordförande i vänsterpartiet Uppsala. - These Exiled Years

Det finns även en ganska tydligt ideologisk Socialdemokratisk blogg, som är värd att följa. - Björn Andersson Oxelösund.

No comments: