Tuesday, May 13, 2008

Stoppa vinstgivande före­tag att läggas ner eller flyttas av profitsyfte.

Apropå den här högerökenvandringen av (s), behöver vi i vänstern profilera oss som ett ännu tydligare arbetaralternativ. (Med s- krumbukter ter det sig inte så svårt)
På Vänsterpartikongressen i 6-8 juni finns en bra och tydlig löntagarvänlig motion i kongresshandlingarna, den liknar en motion som jag skrev och framförde på förra kongressen 2006. I fackliga sammanhang samt i tidskrifter diskuteras företagsnedläggningar flitigt. Vänsterpartiet måste våga vara en progressiv kraft som visar för löntagarna att vi bryr oss om arbete, rättvisa och demokrati.

Partiprogrammet beskriver tydligt och väl våra ambitioner med löntagarfonder och arbetarens rätt att ta över produktionsmedlen. Det anser jag vara helt i vänsterns tankar och välmening.
Som vänsterparti måste vi lyfta in den viktiga frågan att vi som parti vill strafflägga oseriösa vinstdrivande företag som bara ser till profiten lägger ner eller flyttar till låglöneländer utan kollektivavtal samt fackliga krav. De ger aktieägarna vinsten och leker med mänskliga liv.
Samhället ska inte misshushålla med människors resurser och kompetens.


Här är motionen som de har skrivit till sommarens partikongress.

B107 Skåne
FÖRSVÅRA NEDLÄGGNINGAR AV VINSTGIVANDE FÖRETAG

På svensk arbetsmarknad har det länge förutsatts att omstruktureringar går att lösa genom förhandlingar och överenskommelser. I klassamarbetes anda har man strävat mot att företagen bör förmås ta ett socialt ansvar. Det blir alltmer tydligt att den typen av resonemang utgår från en svunnen tid. I dagens nyliberala ekonomi kan vi se exempel på att även företag som går med rejält med vinst läggs ner utan några som helst hänsyn till anställda eller samhället i övrigt. Kan man göra en större vinst någon annanstans flyttar man.

I många andra europeiska länder så måste företagen under sådana omständigheter ta ansvar för de långsiktiga kostnader som då uppstår genom att t ex betala ett antal årslöner i avgångsvederlag till de anställda. I Sverige tar fortfarande samhället och de anställda hela kostnaden och det finns inget som pekar på att det är en ändring på gång. Utvecklingen går snarare i motsatt riktning med sk. öppningsklausuler i avtalen där man dumpar löner och anställningsvillkor för att försöka förmå företagen att stanna.

Vinstgivande företag som lägger ner sin verksamhet för att söka än ännu större vinst någon annstans kan inte tillåtas smita från de långsiktiga sociala och ekonomiska effekter sådana beslut får. De anställda måste få veto vid förhandlingarna och garanteras rimliga ersättningar samt möjlighet att ta över verksamheten.
MEN HUR SKREV JAG DÅ 2006? SÅ HÄR SKREV JAG OCH NÅGRA ANDRA SOM HAKADE PÅ MIG I MOTIONEN. (Förvisso då tillägnad valplattformen)

Läs även det här tipset:

”Företagsklimatet” – om att skratta hela vägen till tänketanken

Blogginlägget säger mycket om Moderaternas förlängda arm, dvs. vad Svenskt Näringslivs ranking av kommuner innebär. Oxelösund hoppade visserligen upp 51 platser i rakingen, men vi kommer inte högre upp på listan pga. att vi VÄGRAR ATT KONKURRENSUTSÄTTA den offentliga sektorn. (De offentliga företagen räknas inte in i deras statistik.)

Det spelar tydligen ingen roll att Oxelösund har lägst arbetslöshet i Sörmland. Alla måste enligt arbetsgivarföreningen ha ett eget företag.Företag som kan leka med folk liv.


No comments: