Thursday, May 08, 2008

Svårt övervägande av en omdisponering med resurser

De gamla i Oxelösund blir allt fler. Samtidigt har antalet elever i grundskolan minskat. Nu plockas pengar från skolan för att lösa krisen kortsiktigt. - Läs mer....

Den här artikeln som är ovanför förklarar scenariot mer rättvisande än den förra som var för några dagar sen efter vårt kommunstyrelsemöte. Fattigare skolor när Oxelösund satsar på äldre. - Läs mer...

Men visst är allt bekymmersamt! Det här skriver jag på Oxelösundsvänsterns hemsida - Det är från mitt anförande i KF.


Svårt övervägande med omdisponering av resurser på Kommunfullmäktige 7/5 - 08

Det är fruktansvärt smärtsamt men viktigt

Det är absolut nödvändigt att vi transfererar över ca: 750 000 kronor från utbildningsnämnden till äldrevårdens driftbudget för 6 nya platser. Det är en investering i framtiden, för hela kommunens budget. Då vi slipper betala för ännu dyrare vårdplatser på sjukhuset för friskskrivna patienter.

Artikeln som publicerades för ett tag sen i Sörmlands Nyheter var väldigt missvisande, då det inte är 1,5 miljoner som tas från skolan.

Vi tar 750 000 och de andra 783 000 kronorna är ju som sagt en omdisponering efter en omorganisation av tjänstemän från nämnder till en centrering under KS förvaltning istället.

783 000 är ett nollsummespel, medan de andra 0,75 miljonerna tyvärr måste tas från utbildningsnämnden budget.

Vi kan inte gå händelsen i förväg. Inga beslut är fattade, men det fanns en majoritet i budgetberedningen för att vi senare ska ta ett ytterligare beslut i KS och KF. tas Med den förändringen kommer vi att vi ha avsevärt mindre utgifter för skolornas lokaler.

Vänsterpartiet kommer att stödja det kommande extra beslutet att vi ska avskriva vissa lokaler och lån på 50 år istället för 30 år som innan. Det i sig kommer att lösgöra resurser för utbildningsnämnden som har så mycket avskrivningar för skollokaler.

Med en förhoppning av ett förnuftigt beslut också av er i de andra partierna. Vi ska inte föregå beslut, men det gör det lättare att ta det här beslutet idag.

Visst omfördelas det dess värre pengar från skolverksamheten, men vi ska ha noga uppsyn först på vilka konton det tas ifrån. De små barnen ska inte få det svårare. Och det är just det?

I utbildningsnämndens behandlade remissvar togs ett beslut att utbildningschefen skulle få i uppdrag att analysera var detta belopp (750 000 kronor) ska tas och konsekvenserna för verksamheten. Var är den konsekvensanalysen idag? Den finns inte i handlingarna?

Vänsterpartiet har i vårt interna kommungruppsmöte övervägt att återremittera ärende just av den orsaken, emellertid är ärendet brådskande och vi förlorar desto mer på att ha färdigbehandlade klar på sjukhuset. Demografin tyder på behoven av snabbt ökade vårdplatser. Och vi vill ju inte ha en straffavgift på miljoner kronor av länsrätten som Vingåker fick.

Med signaler på att utbildningsnämnden kommer få en vinst i bokslutet på grund av att minska de barnkullar till friskolor. Likt förra året då vi fick en stor vinst pga. att vi kunde hämta tillbaka barn från ett solidariskare kommunalt alternativ gentemot privatskolorna. Så vågar vi ändå ta det här beslutet.

Vänsterpartiet yrkade - Bifall enligt KS


Patrik Renfors Gruppledare Vänsterpartiet Oxelösund


No comments: