Monday, January 02, 2006

Arbete - Rättvisa - Demokrati!


Det är djupt oroväckande att smutskastning pågår från olika håll av partkamrater i media.
Nu har det varit dags igen, partikamrater har smutskastat partiet i
Dagens Nyheter.

Smutskastningen som den denna har gjort att Josefssons program åter har fått legimitet och ta rot i folks åsikter om partiet.
Visst ska vi diskutera i partiorgansiationen, men varför ska detta ske i media där det inte kan bli en dialog utan bara en envägskommunikation.

Vi ska ha ett brett parti men då måste sådana som jag med (majoritetsuppfattning) också få tycka till i partiet.
Minoriteten ska självklart lyssnas på men en minoritet kan ju inte styra ett parti.
Det anser inte jag vara varken interndemokratiskt rätt eller demokratiskt rätt för väljarna.

Medlemstappet är djupt oroväckande! Men lite bakgrundsfakta kan vara att medlemslistor har reviderats då sena inbetalningar av medlemsavgiften, det har varit i samband med att ungdomsförbundens register har synats av ungdomstyrelsen.
Men jag anser att vissa partikamraters gnabb i pressen är den största orsaken till medlemstapp.
Men även av allmänt sviktande opinionsstöd för hela vänsterblocket.

Se på oss partikamrater i Oxelösund, vi har en bred uppfattning men kan samsas.
Vi har allt från radikala socialdemokrater, vänstersocialister till kommunister i partiföreningen.
I Vårt förra val fick vi 5 mandat av 31 dvs. 16% av rösterna.

Vi måste ena oss och räta på våra ryggar som socialister och feminster mot en orättvis världsbild. En bild som ofta stärks av den borgerliga pressen.
Och tyvärr ibland av våra egna kamrater.

Jag ska vara så rättvis som möjligt på kongressen, därför tänker jag godta valberedningens hela förslag till partistyrelse samt till 98% stödja valplattformens utformning.

Vi ska kan vara visionära och samtidigt realpolitiker. Det gäller bara att flytta fram positionerna vad som är reelt genomförbart.
Vi måste ha en plattform som visar vad vi vill göra om vi sitter på regeringsmakten.
Det är mandatfördelningen som utgör hur mycket vi ska kompromissa!
Vi ska inte fastna i att socialdemokraternas eller borgarnas politik är normen för realpolitik.

Vänsterpartiet måste våga förändra samhället i grunden, men vi ska även vara ärliga att säga att det vi får ta små steg i taget och ibland större steg, om mandatfördelningen och det ekomomiska läget tillåter detta.
Sverige har aldrig varit rikare i BNP och har hög tillväxt mot den övriga Europa.
Det handlar bara om fördelningen av folkets resurser.

Full sysselsättning måste vara vårt mål.

Partiet måste progressivt föreslå en skatthöjning, en keynsiansk politik och förflyttningar av offentliga medel från arbetslöshet till offentliga sektor som ska finansiera valplattformen.
Enkelt uttryckt. Höjd skatt är lätt att förstå och acceptera, det ger synliga positiva resultat i offentlig sektor. Det är bra.
Keynes teori är att staten i kriser ska gasa och i tider av god produktion ska dra ner, alltså bromsa ekonomin, detta för att häva ofrånkomliga svägningar i den kapitalistiska ekonomin. Alltså skulle den svenska staten låna och investera pengar i t.ex. offentliga jobb och på det sättet öka konsumtionskraften genom att fler får jobb och på det viset dra i gång en ekonomi på deken.

Arbete - Rättvisa - Demokrati!
Hederlig arbetarpolitik enligt LO-tidningen.
Då ska vi som vänsterpartister tro på den idén.

Hej så länge Kamrater!
//Patrik

No comments: