Tuesday, January 17, 2006

Dold men stor V-sympati i LO-leden.

Jo, ni läste rubriken rätt!
Vänsterpartiet har stort stöd i LO-leden.
Särskilt bland de fackligt aktiva.
I LO-tidningen kan man läsa:

"29/9] Inte en koalitionsregering med socialdemokraterna och miljöpartiet.

På den punkten lämnar LO-opinion klara besked. Miljöpartiet är inte särskilt populärt bland folk i facket. Så här kan det låta:

– Jag förlåter aldrig att de gick med på lagen att undanta två från turordningslistan i företag med under tio anställda.

– Aldrig samarbete med miljöpartiet. Det blir för dyrt.

– Miljöpartiet är ett borgerligt parti. De är i alla fall inte arbetarvänliga. Det finns en uppsjö av liknande
synpunkter i svaren."


Frågan till LO-opinion löd:
Vilka ska sitta i regeringen efter valet 2006 om det blir samma majoritet som nu
– det vill säga socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet?
Tre regeringsalternativ får ungefär lika många röster: bara s, s plus v samt s plus v och mp.
Bara s plus mp får tvärnobben.

82-14 till vänsterpartiet.
Motståndet mot miljöpartiet blir riktigt tydligt när man frågar så här:
Vilket parti vill du helst se i en koalitionsregering med socialdemokraterna, vänsterpartiet eller miljöpartiet?
82 procent svarar vänsterpartiet -14 procent svarar miljöpartiet.

Fast rent fackligt sätt kan man dock känna sig rätt ensam ibland, då sossar regnar ganska tätt på fackföreningsmötena. Vi har en bra politik som vänsterparti, men vi måste få en större förankring ute i hela arbetarrörelsen. Vi måste fördjupa demokratin på arbetsplatserna, få rättvisare arbetsvillkor och sätta press på arbetsgivarna att eventuella nedskärningarna uteblir."

Det gäller bara att vi socialister och feminister vågar ta för oss och ställa upp till val i föreningarna!
Ibland tycker jag att vi har för lite råg i ryggen och nästan ursäktar oss för att vi är Vänsterpartister.

Jag sitter själv som förtroendevald bland annat i J:s gruppstyrelse i metall Avd.39 på SSAB. (hytta, koksverk, energi och elektrikerna med ca: 400 medlemmar i gruppstyrelsen.)

Jag kommer just hem från järnbruksklubbens nomineringsmöte där jag som sammankallande i valberedningen presenterade vårt förslag till styrelse. Det här är min presentation som jag höll på mötet. (Bakgrundsfakta vi har ca: 1800 medlemmar i klubben.)

"Kamrater, valberedningen har haft ett antal möten, där vi har haft för avsikt
att göra nomineringsförfarandet mer tydligt och demokratiskt. Vi har tidigt gått ut med information på anslagstavlor och intranätet om att gruppstyrelser samt enskilda i metallkollektivet ska nominera till styrelsen. Vi har sammanställt ett förslag till JBK-styrelsen som grundar sig på uppbyggnaden av heltidare- och golvfackliga, allmän- och skyddsfackliga samt geografisk hemvist.

Dessutom har vi också fått en mer jämställd styrelse då förslaget könsmässigt består av 58 % män och 42 % kvinnor. Vi har även en kvinnlig ordförande!

Om man inte räknar med de adjungerade på studier och försäkringar. Det anses vara bra då vi är ett företag som endast har 25 % kvinnor anställda.
Vi har även för ett förslag på att utöka styrelsen för att tillgodose en större geografisk spridning av styrelsmedlemmar.

Samtidigt kan vi behålla gammal kunskap och få in mer nyvalda i styrelsen."

Det kan göra en stor skillnad att vara vänsterpartist i den fackliga organisationen. Där kan vi sätta på oss våra feministiska glasögon och förändra de patrirkala maktstrukturerna innefrån.

Vår valplattform är helt rätt ute, nu gäller det bara att förmedla vår kamp för full syselsättning med rättvisa villkor!

No comments: