Saturday, January 21, 2006

Pigan, drängen, backstugesittaren och Storpatron!

Jag råkade genom en ren slump av en tids bloggsurfande gå in på Centerpartiets - Fredrik Federleys blogg.

Han tar upp synpunkter och argumentation runt hushållsnära tjänster, dvs. pigjobb.

Centerpartiet är visserligen ett gammalt bondeförbund, men feodalismens tidevarv trodde jag var av en svunnen tid.

Känner ni er nostalgiska? Då ska ni rösta på den borgerliga alliansen i valet.
Då är tiden snart tillbaka till när tjänstehjonet stod med mössan i hand inför Storpatronen. Det låter inte som ett bra alternativ va?


Federley börjar sin argumentation så här.

"LO och den så kallade arbetarrörelsen ojar sig så de går av. Har läst igenom LO:s ungblogg och hittat en post om hushållsnära tjänster.
Efter att Maud Olofsson och Ulla-Maj Wideros som är andre finansminister i Finland för Svenska Folkpartiet skrivit i DN
har de åter dragit på sig klagodräkten.Det är tydligen hemskt att minska skattebördan på arbete och särskilt för hushållsnära tjänster
för vad som skulle kunna betecknas som privatpersoner.

Men att direkt gå in med pengar i en anställning är
tydligen ok om personen som köper tjänsten sitter på
hemmet."

I artikeln du talar om kan vi läsa att det finska hushållsavdraget har skapat 10 000 nya arbetstillfällen. Camilla Sköld Jansson (v) går i polemik med detta på ett bra sätt i en annan artikel som jag citerar här.


"Medvetet eller omedvetet blandar Wideroos och Olofsson både siffror, fakta, hushållsgöromål och bygg- och reparationsarbete på ett sätt som gör att läsaren kan tro att 10 000 hushållsnära tjänster har tillskapats. Det är fel. I specialstudie 7, utgiven av Konjukturinstitutet 2005, hittar vi de fakta som gäller, nämligen att det i själva verket handlar om mellan 560 och 744 årsarbetstillfällen inom hushållssektorn - städ, tvätt, matlagning, vård och omsorg. Då har man inte tagit hänsyn till alla effekter vilket gör att nettosiffrorna är ännu lägre."

Fredrik Federley avslutar sitt högerorienterade blogginlägg med frågan?


"Kan någon efter denna summariska och snabba genomgång berätta för mig vad som är så fel med hushållsnära tjänster utöver att flera i arbetarrörelsen lider av betjäningskomplex? Alla ska
vara-herrar-och-ingen-putsa-skorna-syndromet håller människor utanför arbete, i fattigdom och Sverige hindras att uvtecklas."Vänstern går till val på att prioritera satsningar inom den offentliga sjukvården, barn- och äldreomsorg och en förbättrad arbetsmarknad med rättvisa löner till kvinnor. Borgerligheten gör en annan prioritering. Vi håller med om att debatten om skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska gå vidare, men argumentera då ärligt och vilseled inte väljarna!

Jag som själv är en fackligt aktiv metallare samt Vänsterpartist är upprörd och oroad över att högeralliansen ev. kan sätta sina klor i sysselsättningspolitiken, där kommer de då att skaffa ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden.

De resurser som högern vill satsa eller snarare dra ner på, kan istället offensivt satsas på tjänster och löner i vår gemensamma offentliga välfärd i skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet vill höja kapitalbeskattningen- och införa en en allt mer progressiv beskattning som i motsats med högern, kan användas på att satsa på stärka lägstalönerna i samklang med facken. Vänsterpartiet försvarar kollektivavtalen och strejkrätten. Vi vill förstärka arbetsrätten. Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas.

Vänsterpartiet vill föra en ekonomisk politik där arbete åt alla är målet. Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning.
Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, skall avskaffas.
Överskottsmålet för den offentliga sektorns finanser ska ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet.

Den ekonomiska politiken ska stimulera efterfrågan och uppmuntra till hållbara
investeringar så att fasta och varaktiga jobb skapas.
Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen
mot ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Det medför att arbeten genom större konsumtionsutrymme dessutom genererar det även jobb i den privata sektorn.

Det här är enligt Vänstern en mycket bättre och framkommligare väg till jobb och tillväxt för offentliga likväl den privata sektorn.

Ska vi föjla Centern och alliansen tillbaka till 1800-talets konservativa högerpolitik?

Eller vill vi ha en större trygghet, genom socialism och feminism som är vägen tillbaka till den fulla sysselsättningens politik med rättvisa arbetsvillkor reglerat i lagar- och kollektivavtal?

Vi vill inte ha en politik som gör att de rika kan leva ett feodalt liv med en tjänstepiga, vem ska då städa hemma hos den utslitna pigan?
No comments: