Wednesday, January 25, 2006

Samma gamla förtryckande höger!

Platt skatt! FNYYYS! Högern vill ha en låg och propotionerlig skatt.
Vi har alltid haft samma gamla höger, fast den numera är förklädd till mys-Reinfeldts nya-moderaterna.
Ibland önskar jag att mer borgare talade så klart som Danne Nordling och Fredrick Federley, då vinner vi socialister valet med stor marginal.
"Den vanliga betydelsen av platt skatt är
annars 'proportionell skatt', särskilt för förvärvsinkomster. Men som framgick av inläggen från de slovakiska och estniska representanterna arbetar man i dessa länder med den större samordningen. Det är knappast nödvändigt i Sverige av brådskande sakliga skäl. Om istället statsskatten skulle avskaffas skulle incitamenten till expansivt småföretagande öka både därför att entrprenörerna får behålla mera av arbetsresultatet och därför att de krångliga 3:12-reglerna blir överflödiga." - Danne Norling.

"För att snabbt summera diskussionen och föredragen finns det uppenbart olika tolkningar om vad platt skatt innebär. Lär få återkomma till detta. Diskussionen som avlutade det hela och som effektmässigt får ses som ett startskott till den svenska debatten visade på att alla idealt skulle kunna tänka sig en platt skatt på låg nivå. Problemet är att alla fastnade i diskussion om vilken skatt som är mest ond och som först måste bort."
- Fredrick Federley.


Bakom alliansens fasad ligger denna 1800-tals politik som de förordar, där progressiviteten får ge vika totalt. Det skulle sannerligen innebära större klassklyftor, mindre jämställdhet och ett enormt utanförskap!

Med en platt skatt skulle merparten av arbetmarknadens löntagare få gå arbetslösa.
Särskilt hårt skulle kvinnor i den offentliga sektor bli drabbade. Den gemensamma sektorn skulle få upplösas i intet.

En låglönespiral skulle då börja eftersom, socialförsäkringar och a-kassa inte skulle räcka till och därmed tvinga majoriteten av befolkningen till låglönejobb inom dem privata tjänstesektorn.

Vi skulle få en hög, då menar jag inte ca: 5% arbetslöshet utan skyhög massarbetslöshet till arbetsrättsvillkor som kan liknas vid tredje världen.

Jag inser mer än någonsin vikten av att porta högern från makten. Ni lovordar de konservativa ledorden från högerns SNS om total ojämlikhet, patriarkalt strukturellt förtryck, utanförskap och misär.

Mer av dina ord, borde komma från borgarnas munnar. Men det är ingen risk då e inte vågar prata politik utan bara försöker vinna politiska poäng i badtunnor och tågspår.

Kampen om klass, kön och etnicitet måste fortgå, jag kommer att stå upp för kapitalbeskattning, progressivitet, stärkt offentlig sektor med infrastruktur för att stärka också de privata företagen.

En kollektiv kamp för arbete till rättvisa villkor. Jag kommer att stå upp för detta på arbetsgolvet i fackföreningsrörelsen och genom Vänsterpartiet i valrörelsen parlamentariskt såsom utomparlamentariskt.

Vänsterns anhängare vill inte pressas tillbaka till fattigstugan där allmosorna står och väntar.
Vi vill ha ett socialförsäkringssystem, A-kassa och välbetalda kollektivavtalsbegrundade arbeten!
Kapitalismen vill ge smulor åt folket medans vi kräver en socialistisk samt feministisk samhällsordning med ett solidariskt fördelande system!

No comments: