Monday, January 02, 2006

Replik från Vänsterpartiet.

Hej jag publicerar artikeln här på bloggen också, men den kommer senare antagligen att dyka upp i Södermanlands Nyheter. ( En Centertidning som numera är helt liberal - Som om det skulle vara någon skillnad.)I SN 050102 kallar Catharina Håkansson Vänsterpartiets kongress för en ickehändelse.
Vad är det som inte händer? Vi håller dock med om att det inte kommer bli en ödeskongress.
Det är bara taktiskt formulerat av den borgerliga pressen för att förstärka bilden av intern osämja. Självklart har vi ibland olika uppfattningar, men de är hårfina.
Vänstern har en bred uppslutning bakom valplattformen och valberedningen har lagt ett helt enigt förslag till partistyrelse där bland annat Nyköpings Elina Linna och partiordförande Lars Ohly får förnyat förtroende. Ohly hade 220 - 30 av partiets röster i förra kongressen. Är det djupa splittringar?

Håkansson har tidigare visat på sitt hårda och luddiga högermanér inför fackliga krav i lagar och kollektivavtal och det är ingen slump att det sker igen.

"Vänsterledaren Lars Ohly sade i Ekots lördagsintervju, att man ska uppfatta partiet som ett superradikalt parti i teorin men som bedriver realpolitik i praktiken. Ett exempel på vänsterpartiets realpolitik är att man tänker kräva utträde ur EU, om EG-domstolen angriper de svenska kollektivavtalen. Lars Ohlys sätt att argumentera är ganska patetiskt eftersom EG-domstolens hantering av konflikten i Vaxholm inte rör de svenska kollektivavtalen, utan om vår solidaritet ska sträcka sig även till andra arbetare i Europa." - I SN 050102
Med en stor oro för att vi ska få ett B-lag på arbetsmarknaden, för vänstern en aktiv kamp mot EU- och borgarnas återkommande attacker mot det mest fundamentala i arbetarrörelsens hörnstenar dvs. kollektivavtalen.
Catharina vet mycket väl att den svenska modellen inte har några lagstadgade lägstalöner, de regleras i avtal mellan arbetsmarknaden parter. Kampen för kollektavtalen hindrar lönedumpning och säkerställer att inte någon som helst arbetskraft kan utnyttjas med sämre villkor och lön. Inget företag ska få profitera och spela ut arbetare mot varandra. Allt annat vore diskriminerande!

Det här är en visionär realpolitik som trampar i takt med LO-kollektivets 2 000 000 medlemmar.
Vänstern valplattform har parollen arbete - rättvisa - demokrati.
Där rätten till jobb till rättvisa villkor går som en röd tråd genom hela valplattformen. Vänsterpartiet vill dessutom ha ett framskridande återtagande av den gemensamma välfärden. En stärkt offentlig sektor istället för hög arbetslöshet, det drar igång konsumtionen i samhället som även främjar de privata jobben. Dessutom vill partiet få igång byggbranschen med statsbidrag för att främja både arbete, byggande och renoveringar av bostadsbeståndet i allmännytta och det privata boendet.

Det som vänstern beskriver är väl knappast oförståeligt tugg mellan fraktioner som Catharina utrycker sig. Vi är tydliga med vad vi har på agendan, bilda er själva en uppfattning på den direktsända kongressen på svt24.
Ni kommer att se en progressiv socialistisk och feministisk vänsterpolitik för full sysselsättning.
Vi kommer med all kraft kämpa för de offensiva välfärdssatsningar som detta förslag till valplattform innebär och därtill stödja förslaget till partistyrelse på kongressen.

Patrik Renfors (v)
Lotta Fornarve Johnsson (v)
Båda kongressombud från Oxelösund

1 comment:

jinge said...

Kul att se att bannern kommer till användning.. :)

Kul oxo att lägga till en (för mig) ny blogg i favoritlistan..