Friday, January 13, 2006

Hej Kamrater, striderna är över!

Nu ska vi bara handla i strid och konfikt mot patriarkatet, kapitalismen och mot allt annat förtryck! Nu ska vi sikta på att skapa 200 000 jobb i den offentliga sektorn, som tillväxtmotor för mer jobb i den privata sektorn. Genom högre skatt på kapital och progressivt beskatta högre inkomster .I den senaste prognosen som kom i form av ett pressmeddelande från finansministern Pär Nuder till vår kongress, har vi ett bra fordelningspolitiskt läge med ca: 30 miljarders överskott - 2007 och ca: 40 miljarder - 2008 . Det ser till och med ut som om vi kan klara satsningen utan eller med bara en smärre skattehöjning.
Satsningen går på 17,6 miljarder, om man då inte räknar skattevinsten i konsumtionen på den privata sektorn med mer folk i arbete till rättvisa villkor.
Jag kommer skriva om medias bild av realism i V- politiken, jag anser att det går att kombinera visioner med realism, det har vi dessutom gjort i valplattformen och partiets praktiska politik.
Här är ett citat från valplattformen."Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer
än någonsin och de stora företagen gör större vinster än någonsin. Samtidigt ökar klyftorna ochorättvisorna i Sverige och i världen. De rikas konsumtion tär hårt på jordens resurser.
Att klyftorna växer är inget av naturen givet. Det
är en utveckling som har politiska orsaker, och den går att förändra.
Det här är Vänsterpartiets valplattform.
Här talar vi om på vems sida vi står och vad vi vill göra. Vi påstår inte att allt kan genomföras genast – ramar sätts av styrkeförhållanden i och utanför de parlamentariska församlingarna men vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till."


Jag är enormt nöjd med Vänsterpartiets politik och partistyrelse!

Min motion B90 - Vite vid nedläggning av vinstgivande företag, fick dock inte bifall men den fick ett antal ombudsröster.
Det känns bra att PS- ställer upp på andemeningen med den, fast att de tycker att den är väl detaljerad. Det var roligt att få flera klappar på axeln av folk för motionen, envist ska jag skriva om den som en A-motion till nåsta gång, vidareutveckla frågan och hoppas på ett bättre resultat till nästa kongress.

Det tog ett tag men nu är jag helt utvilad efter en intressant kongress.

Men likt den förra kongressen känner jag inte igen mig i massmedias rapporteringar.
Sörmlands Nyheters debatteknik följde efter flera andra borgerliga tidningars agerande, med en vriden sensationsjournalistisk borgerlig syn.
Det hade man väntat sig.

Man kunde läsa artiklar som "Var tionde stödjer inte politiken i vänsterpartiet."
Och liknande som "Stick och brinn högerjävlar!"

Nu förhåller sig verkligheten mer så att partistyrelsen hade lotsat nästan helt rätt i åsikterna.
90 procent höll med om det mesta i argumentationen och de resterande hade bara svagt avvikande åsikter om hur detajerad och prioriterad valplattformen skulle vara.

Birger Schlaug från miljöpartiet beskriver detta i en förvånansvärt bra och oväntad artikel."I en tid när partiledningarna i nästan samtliga
övriga partier förändrar partiernas politik i en rasande takt, och kräver att medlemmarna skall hänga med på alla valser, så borde väl vänstern snarast hedras för att det är medlemmarna som styr ledningen. Detta brukade fordom kallas interndemokrati. Att minoriteter
skall styra partierna, vilket kritikerna i vänsterpartiet och övrig politisk nobless i vårt land tycks mena, brukade tidigare uppfattas som odemokratiskt. Skulle minoriteten i vänstern få sin vilja
igenom vore det nästan lika absurt som om EU-motståndarna i moderaterna fått sin vilja igenom.Vänsterpartiet har, precis som miljöpartiet, lång tid pläderat för sänkt arbetstid. Vänstern vill genomföra det med bibehållen lön, vilket man alltid velat göra. Det är ingenting nytt. Jag tror inte på deras modell för
hur detta skall gå till, men varken jag eller någon annan kan rimligen hävda att deras linje är steg tillbaka eller visar hur den hårda vänsterkärnan tagit över efter Schyman."


I en artikel i LO-tidningen sade en av de största och kändaste i minoriteten att han tyckte att det var en bra valplattform, att han var nöjd för övrigt förutom om de obligatoriska bostadsförmedlingarna. (Som jag stödjer.) Om bostadsförmedlingarna är onödiga i en del kommuner så varför vara så bokstavstrogen mot plattformen, vi måste se i det stora hela, vissa regioner i Sverige är i ett stort behov dessa förmedlingar.
För övrigt var artikeln bra skriven där stod det att vi tydligt kämpar för partiets kongressparoll arbete - rättvisa - demokrati.
Det fanns dessutom flera artiklar i kommunalarbetarnas medlemstidning.

Vi har alltså fått en stark mittfåra med med stöd från några från vänsterflanken i partiet bakom oss därtill har stödet också ökat på högerflanken om man ser till procenten som har röstat lika.

90 procent!!! Jag blir så trött på alla dessa osakliga kommentarer!
Kritiken Ohly förde i inledningstalet gällde Enskilda i VVV:s som plan B som strategi eller de som envist sitter kvar på parlamentariska platser trots att de inte längre är med i partiet.
Men också de fåtal i vägval vänster som ideligen säger att det borde startas ett nytt parti.
Därav är inte alla "smygsossar" inräknade i den kategorien som han talade om, ni
är mycket välkomna.
PÅHOPP, PÅHOPP, PÅHOPP SEDAN AVHOPPMENTALITETEN ÄR SLUT.
Vi ska samla alla sorters vänsterpartister och vara breda.

Vi har inte uteslutit någon kamrat hittills, men som jag har sagt i ett tidigare inlägg måste väl majoriteten dvs. 90 procent få uttala sig utan att bli betecknade som anhängare till östblocket och massmördare. vi har inte ändrat kurs i politiken, det enda är att vi nu vill utföra våra visioner tydligare och realistiskt.

Osakligheten har också gett sig uttryck genom att pressen enbart har hört sig för med de missnöjda, de 90 procent i partiet som samtycker är tydligen helt ointressanta, vilket annat parti har så stort stöd för linjen partistyrelsen för.
Vilka andra partier skulle så öppet diskutera sina bekymmer i tv, radio och press.
Vi lägger inte locket på utan är ett öppet parti.

Jag anser liksom ps att vi ska vara ett brett parti, men det finns gränser vad partikamrater kan göra! En återkommande hets genom borgerlig press och en egen lista vid val av partistyrelsen kan ingen demokratisk förening godkänna. Vi har en valberedning som är demokratiskt tillsatt , alla kan nominera till den och sen är det upp till ombuden att rösta.

Det har skrivits och rapporterats om att vi 90 procent inte är realpolitiker!
De som är heltidare är de enda som förstår sig på vad som är reellt.
Så är det naturligtvis inte för näst intill alla vänsterpartistiska ombud har ju själva parlamentariska uppdrag.
Jag själv står för partiets linje och sitter på ganska högt uppsatta platser i kommunen, KS och KF. Jag anser mig vara minst lika realistisk som alla andra politiker oavsett partifärg eller falang. I den oväntade artikeln från Miljöpartiets fd. språkrör Birger Schlaug, beskriver han detta träffande."Vänsterpartiets valplattform sägs vara orealistisk. Orealistisk i
förhållande till vad? Jo, till den i dag förda samverkanspolitiken, som ju de facto har mer likheter med de borgerliga partiernas politik än med såväl vänsterpartiets som miljöpartiets partiprogram.För varje parti måste det finnas rätt att i en valplattform kunna redovisa vad man skulle vilja göra om man själv fick mycket stort inflytande. Det har ju även de enskilda borgerliga partierna haft för vana att göra. Så det är sannerligen inget att uppröras över. Om man nu inte vill uppröras därför att det just nu är politiskt korrekt att spela upprörd."


Jag kan beteckna mig som en visionär plakatrealist med hjärtat klappande för en tydlig socialistisk och feministisk politik.

Vi måste ha en valplattform som inte är färdigkompromissad, en egen politik det har ju alla andra partier också.
En kompromiss av en kompromiss blir bara en politisk mittensörja.

Partiet har aldrig föreslagit en ofinansierad reform i någon av de 14 statsbudgetförhandlingarna, och vi kommer inte att göra det i fortsättningen heller.

Vår valplattform är helt reell för en offensiv offenlig satsning, vi har bland annat föreslagit större kapitalbeskattning och mer progressivitet.
Det gäller bara att propotionellt få stöd för detta i riksdagen, röstandet är upp till folket om de vill ha en fungerande offentlig sektor som genom högre konsumtion som också kan kan stärka den privata sektorn.


Jag är enormt nöjd med valplattformen som överför kapital från det privata till det gemensamma. En trygghet för den svaga och är en tydlig politik för socialism samt feminism.

Läs också dessa formuleringar om marxism, foton och kongressen, från en utomstående och icke partibunden kompis ögon.

No comments: