Thursday, February 23, 2006

Karl Marx - Står sig än idag!

De här bevingade orden av Karl Marx beskrev det dagliga livet för löntagare 1848. De är lika talande för dagens arbetsplatser. Läs texraderna noga nu! Är vänstern verkligen så traditionell som media beskriver?
Som arbetare förespråkar vi en ny väg ifrån klassamhället och mot de orättvisa levnadsförhållanden som historiskt har levt kvar samt etsat sig fast.

"Den moderna industrin har förvandlat den patriarkaliska mästarens lilla verkstad till den industriella kapitalistens stora fabrik. De i fabriken sammanträngda arbetarmassorna organiseras som soldater. De ställs som meniga industrisoldater under uppsikt av en fullständig hierarki av underofficerare och officerare. De är icke blott borgarklassens och borgarstatens trälar, utan de trälbindes också dagligen och stundligen av maskinen, av förmannen och framför allt av den enskilda borgerliga fabrikanten själv. Denna despoti är så mycket småaktigare, förhatligare och bittrare, ju öppnare den proklamerar vinsten som sitt mål."


Visst har vi genom tiderna fått en lite större del av kakan, det är smulor som bitvis har delats ut och till slut blivit till en liten tårtbit.

Vi har inte fått det gratis! arbetare har envist och med fara sina vårt liv kämpat till sig mer rättigheter i form av lön, rätten att organisera sig fackligt, kollektivavtal, OB-tillägg, övertidsersättning och semesterveckor. Allt i strid och i konflikt.

Arbetare har slutit sig samman i facklig och i politisk kamp.
Solidariskt har löntagare genom fackklubbar arbetat aktivt för att försvara löntagarnas och medborgarnas intressen framför marknaden.
Vi kämpar dagligen mot samma grymma höger, men numera i skepnaden av Urban Bäckström, Lars Leijonborg, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och "den nya killen."

Orättvisor i kapitalismen genomsyrar vårt samhälle - Men nu luras vi att tro att allt är så jämställt och jämlikt.
Stolta men inte nöjda - Känner ni igen den parollen?

Jag tror att vissa inom arbetarrörelsen är alldeles för nöjda och klappar sig på bröstet ibland.
Men än så länge finns det kamplust och en dagordning som förenar hela arbetarrörelsen mot sådana som Fredrik Reinfeldt och hans trygghetsberövande skattesänkarelit.
Borgarna för fortfarande hårda attacker mot bland annat kollektivavtalen, generella välfärden, socialförsäkringssystemet, MBL, diskrimineringslagar, arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd och A-kassan.
Alla våra tillkämpade skyddsnät slits bort under våra fötter.
Borgarna tillämpar än idag samma konservativa lönedumpningspolitik där de genast småaktigt, förhatligt och bittrert proklamerar vinsten som sitt mål.

Ropen skallar fortfarande på verkstadsgolven och i hela samhället.
Det gäller bara att kanalisera missnöjet i rörelsen innan folket går hem till dokusåpasoffan och zappar febrilt på fjärrkontrollen.

Vänstern måste göra dokusoffpotatisarna påminda om att historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp! Klass och könorättvisor är ännu djupt rotade och närvarande i samhället. De konservativa krafterna i alliansen försöker mer än på länge skada den fackliga rörelsens ryggrad - kollektivavtalsmodellen. De låtsas gå närmare mitten men sanningen är att de inte låter sig vänta länge med att dumpa löntagarnas löner och villkor.

Vilket är då det där kollektivavtalslöfet som får ständiga slag och hugg från arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv och de borgerliga partierna?
Det här citatet förklarar det ganska väl.

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under inga omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi lovat varandra.Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfteså måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!"

Ur Löftet - löntagarna och makten på arbetets marknad. Göransson och Holmgren 2000


Detta fackliga löftet formaliseras i så kallade kollektivavtal.
Ett kollektivvatal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan fackförening och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen.
Det gäller bland annat löner, lönesättning, ersättningar, arbetstider, ledigheter, semesterlön och andra ting som parterna enats om.
Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla medlemmar i respektive organisation och är därmed lösningen på ett kollektivt problem där många står mot många.
För löntagarna vore det mycket sämre att förhandla var och en för sig.
Därför följer vi fortfarande Marx bevingade ord som manar till arbetarnas enande.

Jag kommer göra allt i mitt yttersta för att få folk att vakna till genom facklig kamp - Den störta tyngden lägger jag i det utomparlamentariska och parlamentariska kämpandet i Vänsterpartiet. Vänstern är ett feministiskt och socialistiskt arbetarparti som vet att en annan värld är möjlig! Ett parti som står för den internationella solidariteten!
Vänsterpartiet är ett parti som allt genom historien har vägrat vara traditionellt och vågar vara vänster.

No comments: