Monday, February 06, 2006

Vänsterdemokrater - Till vilken nytta?

Nu har olyckligtvis Gnestautbrytarna tillsammans med kverulanten Margó Ingvarsson varit med att starta ett nytt parti, som likt det lokala alternativet kallas vänsterdemokraterna.

Vem vinner på det?

I varje fall inte löntagarna och de som har hamnat i utanförskap i samhället!
Det är bara borgarna som vinner på nya ostrukturerade småpartier på vänsterkanten.
Varför över huvud taget ha vänster + demokraterna i partinamnet?

Det nya partiet vänsterdemokraterna anser vansinnigt nog att partiers valberedningar ska bort och inga föreningsnomineringsmöten ska ske i lokalföreningarna.
Det gör att demokratin urholkas och strukturer med toppstyre istället cementeras.
På sin hemsida skriver de i stadgarna att styrelsen ska ta in de enskilda nomineringarna.
Det är som upplagt för mygel och korruption.

"9 § Nominering av ledamöter till politiska församlingar
Ledamöter till riksdagen och EU-parlamentet nomineras direkt till styrelsen av enskilda personer eller av kandidaterna själva. Kandidaterna ställs i bokstavsordning ochdärefter sker en medlemsomröstning."


Etiska förhållningssätt till stadgar och regler har åtminstone de gamla utbrytarna i Gnesta inte följt innan, då de struntade att solidariskt betala in till distriktet under deras tid i vänsterpartiet. Det går dessutom att läsa på den återstartade Gnestasvänsterns hemsida om hur Vänsterdemokraterna rent omoraliskt och kanske rent brottsligt har agerat i Gnesta.

"Vänsterdemokraterna hade ett halvt år tidigare brutit sig ur den
lokala partiföreningen och bildade det lokala partiet Vänsterdemokraterna. Det nya partiet lade beslag på vänsterpartiets mandat, dom bröt aktivt mot partistadgan, de tog med sig dokumenten, de tog med sig partikassan, de tog medlemmarnas pengar(medlemsavgifterna) och de saknade ej mod att efteråt konstruera ett årsmötesprotokoll som innehåller felaktiga uppgifter. Kommunens
jurist krävde in handlingar av båda parterna. Enligt vänsterpartiets stadgar räknas endast fysiskt närvarande vid årsmöte, vilket ej skedde. Samtidigt som utbrytarna höll sitt årsmöte höll Gnesta Kulturförening sitt och på detta möte var den fria vänsterintellektuella samhällsdebattören P J-son närvarande. Jag iakttog att han förde samtal via mobilen med förmodligen utbrytarna. I utbrytarnas protokoll står det att han var närvarande . En nuvarande medlem som var hemma kan bekräfta att hon även ringdes upp. ( I deras protokoll står det felaktigt att hon stödde utbrytningen.) "


I en liten artikel härom dagen i SN 3/2 framgår det att .

”Partistödet som vänsterdemokraterna och vänsterpartiet har tvistat
om går till vänsterpartiet. Kammarrätten upphäver länsrättens dom och anser att Gnesta fullmäktiges ursprungliga beslut var riktigt. Enligt det skulle vänsterpartiet få ekonomiskt stöd till och med slutet av 2004.”


Vidare ur artikeln.

”Men kammarrätten noterar att länsrätten inte tagit hänsyn till att
vänsterpartiets stadgar inte tillåter ett sådant utträde som gjordes när vd bildades. Därför bedömer kammarrätten att partiet inte uppfyller det representationsvillkor som krävs för partistöd."


De pengar som tillhörde den lokala partiföreningen och som utbrytarna tog, lämnas knappast tillbaka. Medlemmarnas pengar, en del av medlemsavgiften bör de snarast återlämna.


Hur ser då Vänsterdemokraternas politik ut?

Vet de själva vad de tycker egentligen! Jag anser att de är ett gäng rättshaverister som länge har hållit sig på sin egen kant.
Därtill har de själva sagt att de ligger vid de borgerligas värderingar när det gäller individen, hård marknad och EU som överstatlig instans.

Hur vänster är de egentligen när de gillar marknadsekonomi, och förespråkar privata alternativ inom vård, omsorg och arbetsförmedling?

Med andra ord ligger de långt till höger om sossarna i politiken.
På partiets nya hemsida skriver de:

"Vi har hjärtat till vänster på den traditionella politiska skalan. Men vi har också liberala tankar om individens frihet och rättigheter".


Enligt mig finns det bara ett alternativ i valet i höst.

Vänsterpartiet som är ett redan existerande parti med en struktur som är ett interndemokratiskt samt valdemokratiskt alternativ för väljarna.

Även Eu-parlamentarikern Jonas Sjöstedt sade så här i tidningen Flamman strax efter Vänsterpartiets kongress i Januari.

"– Det känns lite bättre än väntat. Framförallt efter första dagen. Det är få som agerat för ett mindre parti. Istället har en slags center stärkts, och det är glädjande. Har risken för splittring ökat eller minskat?

– Minskat. Andra alternativ, som det som Margó Ingvarsson lanserat är chanslösa. Det här är det vänsterparti som finns."

Vänsterpartiets valplattform 2006 har rätten till arbete och villkoren i arbetslivet som högsta prioritet.

Vänsterpartiet vill göra en offensiv satsning på välfärdsektorn genom att investera i 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn. Det är ett effektivt och ekonomiskt klokt sätt att använda skattemedel för att på en gång tillgodose de stora behov som finns inom exempelvis skolan och äldreomsorgen och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla och viktiga jobb.

Villkoren i arbetslivet kommer också att prioriteras av partiet inför valet.
Det handlar om rätten till heltid, försvar av kollektivavtalen, förstärkt arbetsrätt och intensifierade insatser mot diskriminering i arbetslivet.

Valplattformen genomsyras av ett feministiskt perspektiv, där kampen för jämställda löner och arbetsvillkor och mot det sexualiserade våldet särskilt poängteras.

Offentliga investeringar i bostadsbyggande och miljöomställning är andra prioriteringar som också kommer att generera tillväxt och jobb i den privata sektorn.

Enade vi stå - söndrade vi falla! - Proletärer förena eder!

Läs även de här intressanta bloggarna som analyserar vänsterdemokraterna.
Vetenskap och socialism och en lite mer satirisk tanke från Lennart Regebro.

2 comments:

Vetenskap och socialism said...

VD verkar agera helt efter eget huvud, och knappast efter de spelregler som gäller. Det är illavarslande för ett parti som kallar sig demokratiskt.

Patrik Renfors said...

Det stämmer, de agerar som rättshaverister. Det ser svårt ut för deras medlemmar att göra sig hörda i en tvivelaktig organisation.

Sen har de visat i deras retorik i VD:s partiprogram att de är långt till höger om sossarna. Det är nästan att man hellre skulle uppmana folk att rösta på sossarna istället. Men det självklara alternativet är ju det redan existerande vänsterpartiet.