Tuesday, September 26, 2006

En högerpolitik som slår hårt och skoningslöst mot de svaga, likt en bulldozer över de forna trygghetssystemen!

Bilden kommer från bloggen - Röda raketer.

Den borgerliga Alliansen slår redan undan benen på de arbetslösa och sjuka. De har ingen politik för att få folk arbete, de har bara politik för att göra livet surt och omöjligt för de som är försatta i utanförskap. Badtunnor och ballongkonvent räcker inte till för att garantera en politik för full sysselsättning och den påstådda arbetslinjen! Det här vill den cyniska samt nyliberala regeringen göra redan innan 1 Januari.


För att klara sänkta skatter och satsning på nya jobb vill den borgerliga regeringen spara sammanlagt 13,5 miljarder kronor i a-kassan och 10,9 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken.

  • A-kassan:10 miljarder: Höjd egenavgift med högst 300 kronor i månaden.
  • 600 miljoner: Avskaffat studerandevillkor.
  • 1,9 miljarder: 65 procent efter 300/450 dagar, tak på 680 kronor per dag och sänkt ersättningsnivå.
  • 1 miljard: Ny beräkningsgrund och ändrade villkor för att få ersättning.
  • Arbetsmarknadspolitik: 4 miljarder: Slopade plusjobb.
  • 1 miljard: Nej till friår.
  • 2 miljarder: Nej till utbyggnad av Ams-åtgärder.
  • 3,7 miljarder: Slopat anställningsstöd till långtidsarbetslösa.
  • 200 miljoner: Förändring av Ams.

Källa: De borgerliga partiernas gemensamma budgetmotion i våras.

Nu sätter vi fart med den nya valrörelsen, där målet är att vi ska avsätta vår regering. Om fyra år är det val. Då vill vi socialister och feminister se ett mörkrött alliansfritt Sverige!

No comments: