Tuesday, September 05, 2006

Valdebatt - Rött mot Blått - Gott mot Ont.

Imorgon ska jag åka på debatt i Strängnäs. Medverkande är jag, jordbruksministern och lite olika riksdagsfilurer. Här är öppninganförandet som jag kladdade ihop alldeles nyss i text. - Lite nervigt känns det faktiskt.

Vänstern är ett feministiskt och ett socialistiskt arbetarparti som vet att en annan värld är möjlig!
Ett parti som står upp för den internationella solidariteten! Vänsterpartiet är ett parti som allt genom historien har vägrat vara traditionellt och trängas i mitten. Vi är ett parti som vågar vara vänster.

Att bekämpa arbetslösheten är kanske det viktigaste politiska uppdraget i dag.
Ett samhälle där människor hamnar utanför är inte ett hållbart samhälle. Vänsterpartiet tycker att alla ska ha rätt till ett jobb. Det låter kanske självklart, men så enkelt är det inte.
Borgarna hävdar att lägre a-kassa och sjukersättning och minskad anställningstrygghet ska leda till fler jobb. Varför skulle det göra det?

Problemet är ju inte att de arbetslösa är lata eller att de som jobbar har det för bra, utan att det finns för få jobb att söka. För att arbetslösheten ska kunna bekämpas effektivt krävs en ekonomisk politik som har full sysselsättning som mål. Det har vi inte i dag.
Vänsterpartiet vill föra en ekonomisk politik där arbete åt alla är målet.

Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning. Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, ska avskaffas.

Barn går i för stora dagisgrupper. Våra morföräldrar nekas hemtjänst trots att de inte klarar sig själva. Samtidigt som de anställda inom skolan, vården, omsorgen, socialtjänsten och andra livsviktiga verksamheter är trötta och nötta. För att de är för få. Vänsterpartiet vill förändra den här verkligheten.

Partiet vill också ha en reglerad arbetstid i skolan, och det kan ju för en stressad elev låta som en vinstlott, men i praktiken kan det i stället bli fler timmar i skolans lokaler. Förklaringen är att partiet av rättviseskäl vill ha färre hemläxor och hellre ser att eleverna får göra sina läxor i skolan, där de kan få hjälp och stöd. Vänstern vill också ha fler vuxna i skolan, inte bara lärare utan också till exempel kuratorer.

Men har vi råd? Egentligen är det rimligare att fråga: Har vi råd att låta bli?

Har vi råd med att barn går ur skolan med otillräckliga kunskaper? Att allt fler slits ut och blir långtidssjukskrivna? Eller att en kvarts miljon svenskar är öppet arbetslösa?

Det ärhelt enkelt slöseri att inte satsa på välfärd och jobb. Och det finns gott om pengar i Sverige. Vänsterpartiet tycker att de ska användas för att skapa ett solidariskt och hållbart samhälle. Det är mycket viktigare än att sänka skatten. 200 000 nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad. Det är en investering i en bättre framtid.

Vi lever i ett ekonomiskt system som producerar orättvisor. Högern uttrycker att en kraftigt sänkt socialförsäkring samt sänkt A-kassa ska tvinga ut folk i arbete, de vill ha en lönesänkningsspiral och mindre krav från de anställda. Det är arbetslösheten, inte de arbetslösa som ska bekämpas därför avvisar vi alla tankar på sänkta ersättningar.

Attackerna mot arbetarrörelsens partier och fackföreningsrörelsen har mer än på länge duggat tätt från den bistra kalla högern. Då krävs det en politisk motmakt som vill utveckla den generella välfärden, som tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omfördela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga.

Vänsterpartiets alternativ är en politik för full sysselsättning och en stark arbetsrätt, där kollektivavtalen och strejkrätten är centrala. Vi vill stärka anställningsskyddet och ta bort undantagsreglerna i LAS som låter arbetsgivaren välja och vraka fritt vid uppsägningar.

Vi vill stärka yttrandefriheten i arbetslivet. Ingen ska behöva riskera att bli arbetslös för att ha påtalat fel och brister på sitt jobb. A-kassan ska fortsätta att vara en trygghet för den som blir arbetslös, inte ett redskap för att dumpa lönerna. Låt inte lönesänkaralliansen lura dig – sämre villkor skapar inga nya jobb!

Unga vuxna är särskilt utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Det är viktigt att ungdomar kommer in i arbetslivet på samma villkor som andra. Vi vill stärka deras ställning genom generella åtgärder såsom full sysselsättning, Trygga anställningar och en generell välfärd.

Vänsterpartiet arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid ska vara en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag. Det ska underlättas för människor med funktionshinder eller arbetshandikapp att ta anställning i den offentliga verksamheten.

På sikt vill vi sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar fler arbetstillfällen och minskar sjukskrivningar och arbetsskador.

Vi är beredda att ta vårt arbetsgivaransvar i kommuner och landsting och tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor. Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning.

Genom åren har kvinnorörelsen och arbetarrörelsen kommit en bit på vägen.
Historien är inte klar, vi skapar ny progressiv historia genom att kräva vår demokratiska rätt. Rätten består i en socialistisk och feministisk kamp mot de dagliga orättvisorna i samhället och på arbetsplatserna.

Vi påstår inte att allt kan genomföras genast – ramar sätts av styrkeförhållanden i och utanför de parlamentariska församlingarna – men vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till.

Fortfarande kvarstår viktiga behov att tillgodose inom vård, omsorg, kultur, fritid, boende och skola. Vi i vänstern arbetar för att bygga ett feministiskt och socialistiskt samhälle grundat på alla människors lika värde, oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, ålder, religiös åskådning eller sexuell läggning. En rättvis fördelningspolitik är absolut nödvändig för att bygga ett ekonomiskt hållbart samhälle.

Rättvisa är produktiv. En höjning av lägstalönerna genererar mer köpkraft för handel av varor och tjänster. All konsumtion stärker arbeten och tillväxt i både den offentliga och privata sektorn. En stor offensiv satsning på offentlig sektor är då även närande för de privata småföretagen.

Vi vill inte ha borgerliga värderingar med stora vida klassklyftor, en sådan politik är direkt tillväxtfientlig. Vänsterpartiet vill inte bara förvalta de framgångar kvinno- och arbetarrörelsen har haft.

Vänstern för en progressiv och nydanande politik med krav på en förstärkt arbetsrätt, en offensiv satsning på 200 000 jobb i offentlig sektor, satsningar på gröna energiomställningsjobb och vi vill även satsa kraftigt på en stärkt byggbransch med subventionerat byggande av 20 000 hyresrätter. Därtill kommer en renovering av 65 000 hyresrätter.

När alla siffror pekar uppåt finns det ett stort utrymme för att utveckla välfärden, skapa fler jobb och låta den offentliga sektorn vara motorn. Därför ska inte skatterna sänkas! Högern förordar fortfarande en högerpolitik som gynnar de välbärgade, en sann och traditionell moderat politik. Klasskonflikten är global och även i Sverige är borgarna på offensiven!

Högern är bara oense om de ska börja med att attackera de unga, sjuka, arbetslösa eller om de ska slå mot oss alla på en gång.

Attacken mot anställningstryggheten hänger samman med attackerna mot arbetslösa och sjukskrivna, de är olika sidor av samma mynt. Mindre skattuttag måste väl rimligtvis innebära att klyftorna i samhället består och att makten förskjuts än mer till de rika?

Mindre pengar i statens, landstingens och kommunernas kassa måste väl rimligtvis innebära indragningar och mindre reformutrymme? Alliansen för en oansvarig skattesänkarpolitik med social nedrustning på dagordningen? Raka motsatsen är Vänsterpartiets krav på höjda kvinnolöner, förstärkt arbetsrätt, att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än till läkaren, satsning på ny energi- och miljöteknik och viktigast av allt - Arbete åt alla.

Rättvisan kommer från vänster den 17:e september!

No comments: