Sunday, September 03, 2006

Stark opinion mot privatiseringar och avregleringar.


En rapport från Vänsterpartiet i sammarbete med Sifo. - Vi har ett starkt stöd för vår ståndpunkt att privatiseringarna av offentlig sektor ska stoppas. En majoritet av svenska folket är emot att vinstdrivande företag får bedriva omsorg, utbildning, vård och grundläggande service. Det visar den opinionsundersökning Sifo genomfört för vår räkning som vi presenterar idag.

Av samtliga tillfrågade svarade 53 procent att det är fel att ”omsorg, utbildning, vård och grundläggande service utförs av vinstdrivande privata företag”.

Endast 32 procent tyckte det var rätt och 15 procent var tveksamma eller svarade ”vet ej”.
Avregleringarna är ett misslyckande. Det blev inte bättre, utan sämre. Det tycker 37 procent av de tillfrågade i opinionsundersökningen när de fick tycka till om utfallet av avregleringarna av el, telefoni, tågtrafik och post. Bara 20 procent tyckte att det blivit bättre och övriga svarade ”vet ej” eller att det är oförändrat.

Detta stärker oss i vår uppfattning att välfärdstjänster inte ska bedrivas i vinstsyfte och att viktig infrastruktur behöver statliga regleringar. Det leder oss till att föra fram krav på snara åtgärder inom framför allt tre områden.

Upphäv den fria etableringsrätten för privata förskolor!

Utvidga förbudet mot vinstdrivande sjukvård!

Återreglera post och tågtrafik!

No comments: