Monday, September 25, 2006

Öppnare samt tillgängligare politikerarena i Oxelösund.

Jag blev uppringd av Sörmlands Nyheter idag. Artikeln handlade om ett öppnare och lättillgängligare kommunfullmäktige. Scenariot är kanske ingen nyhet för många kommuner. Men Oxelösund är en liten kommun med knappa resurser. Artikeln utmynnar sig från en idé jag fick för några månader sedan. Nu har tydligen tjänstemännen i kommunen tagit tag i frågan och är klara till nästa möte. Det behövs fler vägar till att få en bredare befolkningsmålgrupp att ta del av kommunpolitiken. Det är både en liten och stor fråga. Men framförallt är det en billig metod för att öka på det positiva demokratiflödet.


Vi behöver få till ett sätt att förmedla politik, där vi inte styrs av massmedia. Ni kanske tror att jag skämtar, men pressen har ibland ganska vinklade skildringar. Dock, var den här en bra skildring av verkligheten. Läs artikeln i SN här. Klicka er dessutom vidare till sörmlandsradion här.


Med start i oktober kan alla som vill lyssna på Oxelösunds kommunfullmäktigemöten via internet. Fler som lyssnar på den politiska debatten är målet med satsningen.

– Ett av våra koncernmål i kommunen är delaktighet. Det här en ny väg att nå ut och engagera politiskt, säger kommunchef Ulf Lindelöw.

Kommunfullmäktigemöten är sällan några större publikmagneter. Med möjlighet att sitta hemma vid datorn, om man nu har en sådan, tror Ulf Lindelöw att flera kommuninvånare kommer ta chansen att lyssna på politikernas diskussioner.
– Faktum är att i andra kommuner som sänder möten via nätet så lyssnar mellan fem och tio procent av invånarna. Folk sitter nog hellre hemma och lyssnar än går på möten, säger han. Ulf Lindelöw hoppas att det tekniska kan vara på plats till nästa fullmäktigesammanträde.

– Ja för sjutton, det saknas bara någon tamp eller så. Tampen visar sig vara en mikrofon. – Allt vi behöver är en mikrofon att koppla till en bärbar dator som ska stå i lokalen. Annars är det inga konstigheter. Vi har köpt lite programvaror och gjort lite nätverk bara, säger Håkan Franzén, på kommunens IT-avdelning.

Praktiskt kommer webbsändningarna fungera så att datorn i möteslokalen skickar ljudet den tar upp till kommunens server. Via kommunens hemsida kan man direkt under mötet gå in och ta del av det som sägs. Inspelningarna ska också sparas för dem som vill lyssna senare.
– Vi kommer att göra det så enkelt som möjligt, både för politikerna som ska sköta datorn på mötet och för lyssnarna, säger Håkan Franzén. IT-avdelningen kommer direkt att kunna se hur många som besöker sidan för att lyssna. – Aktiva politiker och andra intresserade kommer nog att använda sig av det här, säger Håkan Franzén.

Idén till webbsändningarna kommer från vänsterpartiets Patrik Renfors.
– Jag pratade med Benita Vikström om det här så vi kan säga att idén är bådas. Det blir ett öppnare fullmäktige. Framförallt tror jag att ungdomar kommer att utnyttja möjligheten. 77 procent av unga upp till 28 år söker sin politiska information på nätet, säger han. Kostnaden för kommunen är enligt Patrik Renfors låg, en dator är i princip vad som behövts köpas in.

Så nu är det bara att ladda med chips och dricka och sätta sig att lyssna då?

– Ha, det är nog bara knäppisar som jag som skulle göra så.

No comments: