Tuesday, April 22, 2008

Därför måste kommunister spåras upp på varenda arbetsplats, registreras, isoleras och avskedas!


Det är inte alltid som arbetsrätten skulle gälla för alla i arbetarklassen inom arbetarrörelsen. Rubriken kommer dels från förra inlägget och Åsa Linderborgs krönika i Aftonbladet för ca. ett år sen, men den säger mycket ihop dagens Torbjörn Tännsjöartikel i Aftonbladet.Bilden är på Wilhelm Moberg från repubikanska föreningens hemsida.


Därför trotsar jag lagen TORBJÖRN TÄNNSJÖ om brotten i antikommunismens namn.

Vad är de
demokratiska fri- och rättigheterna värda i Sverige? Vad har antikommunismen betytt för människors liv? Ställer han sig frågan och kommer med några svar.
Det är en skarp bild som framträder av systematiska övergrepp mot vänstern, från dess första stapplande steg till modern tid. Motiveringarna har varierat men trakasserierna har bestått.Framträdande kommunister i vårt land har blivit dödade (Ådalen -31, mordbrandsattentatet mot Norrskensflamman 1940), eller förpassade till koncentrationsläger under kriget (till exempel i Storsien). Men trakasserierna och förföljelserna i mindre, mera vardaglig, ”östtysk” skala har varit systematiska. Mycket material har undanhållits mig, annat är säkert förstört.

//Ofta har Säpos övervakning dragit löje över sig. Då jag läste Säpos akt över Bror Engström, metallarbetare på Atlas Copco och senare ombudsman i vpk, hittade jag ett dokument som visade att han 1967 deltagit i ett möte där en förening bildades av ”Sveriges säkerhetsrisker”. Det var vänstern som försökte utmana Säpo med satir. Gick satiren fram? Nej, Säpo var som vanligt på plats och antecknade gravallvarligt. Man identifierade 63 personer, vilkas namn förtecknades med angivande av relevant akt hos Säpo.

Listan börjar med Vilhelm Moberg (250:10/4891). Därpå följer bland andra Kjell Johansson (P5808), Hertha Fischer (P2889), Bo Hammar (P7051) och Gunnel Granlid (HS 404/63).

Visst har det begåtts ohyggliga, fasansfulla samt gräsliga brott mot de mänskliga rättigheterna i kommunismens namn, oavsett vad det är för ideologi ska de fackliga, demokratiska rättigheterna och människor försvaras. Men som Tännsjö säger.

Det har skett få brott i kommunismens namn i Sverige. Jag har bara kunnat dokumentera två – i den yttersta periferin till min studie över vänstern i Nacka: Signe Eriksson bröt mot lagen då hon genom illegala radiosändningar under kriget hjälpte den norska motståndsrörelsen. Solveig Hansson bröt mot lagen då hon under kriget hjälpte den tyske flyktingen Herbert Wehner i hans arbete mot nazismen. Det är emellertid brott som hedrar förövarna, och som drar vanära över de domstolar som utmätte straffen.
Däremot har jag kunnat dokumentera många och allvarliga brott utförda i namn av antikommunism bara i en enda av Sveriges kommuner. Om dem har jag valt att berätta. Trots att det är förbjudet.

4 comments:

Frank said...

"Det har skett få brott i kommunismens namn i Sverige."
Nej, det har det inte. Men det är tack vare att Sovjet aldrig gjorde Sverige till en satellitstat.
Hade Sovjet tillsatt en lydregim i Sverige efter 1945 så hade artikelförfattaren och hans anhang mördat, torterat, och slaktat meningsmotståndare på precis samma sätt som skedde på den andra sidan järnridån.

Tack och lov att ni internerades och hölls under uppsikt under alla dessa år, för medlöpare och förrädare det är vad ni hade varit.

Ni är och var fiender till demokratin och friheten och skall behandlas som sådana. Precis som dagens Nynazister.

Tobias Struck said...

Glöm inte mordförsök och förnedring i galna svenska maoistiska sekter under början av 1970-talet.

Jag är mot att internera och övervaka människor som inte har begått brott. Men jag är glad att kommunismen inte fick fler sympatisörer än vad var fallet. Det är en människofientlig doktrin som föder människofientliga samhällen.

nicklas eriksson said...

Tobias Struck tänker på maoismen/stalinsimen.

Den marxistiska socialismen är en ytterst människovänlig ideologi som föder samhällen där människor tillåts vara fria.

Inte ha en liten inbillad borgerlig "frihet" där du får vara ifred så länge du håller käft och gör ditt (dvs drar in mervärde till den som köper din arbetskraft).

Anonymous said...

Nicklas Eriksson,

Redan i grundförutsättningarna för all kommunism ligger ett djupt omänskligt synsätt. ”Från var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov” har nämligen konsekvenser vid införandet och upprätthållandet. Vi människor är en inte en homogen grupp funtade som Moder Theresa. Många, om inte de flesta, ser snarare till oss själva och våra närmaste först, därefter kommer möjligtvis övriga i samhället om vi anser dem förtjäna det.

Givet att alla inte frivilligt kommer att ställa upp på kommunismens nonsensteser så måste verktyg för införandet och upprätthållandet fram. Verktyget för att möjliggöra detta ideal har alltid varit, och kommer för alltid att förbli, repression och utrensningar utan dessa mekanismer kommer kommunismen som ide aldrig att fungera.

Glöm aldrig att din socialistiska marxistiska frihet är andras bojor.

/Rickard S