Thursday, April 24, 2008

Om en föreningsmänniska gör sig av med uppdrag, varför dyker det alltid upp nya som fyller på kvoten?


Nu behöver man inte oroa sig för fritidssysselsättningen.

Som jag sade häromdagen i ett inlägg på bloggen, så är jag inte längre dubbelbelastad med gruppledarrollen och ordförandeskapet i lokalpartiföreningen. Jag har dessutom alldeles nyligen minskat min roll i partidistriktet till bara styrelseledamot utan en VU-roll som vice ordförande.

Jag började tycka att det skulle bli rätt skönt, att minska mina uppgifter till "bara gruppledare med tillhörande uppdrag i kommunen. Och bara några fackliga uppdrag på SSAB kvar.

Men så var jag på ABF-sektionens årsmöte och råkade bli invald till styrelsen. Nu är jag aktiv i samtliga grenar av arbetarrörelsen. Dock är det nog bra mycket mildare än förut.

No comments: