Friday, April 11, 2008

Stöd fackens kampanj för alla de som arbetar i den internationella sportindustrin!


Det har varit ovanligt mycket sportsnack av mig på sistone, särskilt som att jag är helt ointresserad av sport och ryggradsmässigt byter kanal så fort ordet nämns på TV.

Jag började spela punk (numera progg i datorstudions logic audio) samt intressera mig för en socialistisk och feministisk poltik istället.

Dock intresserar sport den stora allmänheten, är bra för folkhälsan och den bygger demokrati i ideella föreningar.

Det finns tyvärr en baksida med sportindustrin.

Stöd LO: s kampanj för alla de som arbetar inom den internationella sportindustrin, både i Kina och i andra länder.

Vi kräver helt enkelt respekt för de universiella mänskliga rättigheterna i arbetslivet, som de är formulerade och fastlagda av FNs Internationella Arbetsorganisation, ILO. Den handlar om fri förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, slav- och tvångsarbete samt av diskrimineringar i arbetslivet.

Vi måste göra tydligt för IOK, den kinesiska regeringen och sportklädesindustrin att vi inte accepterar detta och att de har världens ögon på sig. Därför skickar vi nu vår alternativa OS-fackla vidare med sms och e-post över hela jorden, till stöd för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Gå till
catchtheflame.org


Läs även:

Ohly skeptisk till bojkott av OS - Ta upp de mänskilga rättigheterna i dialog!

Gunilla Wahlén (v) och sex till riksdagsledamöter i SVD.


2 comments:

Anonymous said...

'för alla deM som arbetar'

Man får mer gehör med vanlig svenska.

Jag förstår vad Du menar och poängen förblir densamma, men språket skickar ändå signaler - vare sig vi vill eller ej.

/Anders

Patrik Renfors said...

Nu har jag inte skrivit raderna i inlägget under den andra rubriken, Det finns tyvärr en baksida med sportindustrin. Den delen är ett utskick från LO i min e-post.
Jag håller med dig att språket ska vårdas, men alla kan göra misstag.

Jag hoppas att du skrev under uppropet i varje fall???