Friday, April 25, 2008

Landstinget i Sörmland vill tyvärr ha storregion med Stockholm


Folket: Landstingspolitikerna i Sörmland vill bilda storregion med Stockholm och har bjudit in landstingspolitikerna i Stockholm till diskussion.
Samtliga partier förutom Vänsterpartiet har skrivit under brevet till landstinget i Stockholm.

- Det handlar om en förutsättningslös diskussion och det återstår förstås mycket jobb kring det hela innan det kan förverkligas, säger Anders Bjurström, fp, ordförande i landstingsfullmäktige.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att skicka brevet. Vänsterpartiet anser i likhet med ansvarskommittén, den parlamentariska grupp som utrett regionindelningar, att en storregion inte bör ha fler än två miljoner invånare.

- Vi tycker det är en klok idé att inte ha alltför stora regioner, säger vänsterpartiets Peter Linnstrand som också befarar att storregion med Stockholm innebär en skattehöjning i Sörmland.

PRESSMEDDELANDE: Dialog om förutsättningarna för bildandet av regionkommun


”Landstinget Sörmland har idag beslutat att skriva till Stockholms läns landsting om att inleda en diskussion om förutsättningarna för att bilda en gemensam regionkommun.”

Så lyder inledningen på ett pressmeddelande som skickas ut från Landstinget Sörmland.
- Vi i Sörmlandsdistriktet av Vänsterpartiet står inte bakom denna
skrivning, säger Peter Linnstrand oppositionslandstingsråd,

- Vi har lämnat följande yrkande:
Yrkande angående brev till Stockholmsläns Landsting:
Dialog om förutsättningarna för bildandet av regionkommun

Med hänvisning till Vänsterpartiets reservation, gällande landstinget Sörmlands remissvar på ansvarskommitténs betänkande, yrkar vi avslag på förslaget att skicka rubricerat brev.

- Vi står fast vid vår uppfattning att en regionbildning inte ska omfatta mer än 2 miljoner innevånare!

Peter Linnstrand
Vänsterpartiet
076-894 79 77

------------------------------------------------------------
Fler nyheter hittar du på:
www.v-landstinget.se/nyheter
Vänsterpartiets landstingsgrupp
Hemsida: www.v-landstinget.se
E-post: redaktionen@v-landstinget.se
Tel: 0155-24 79 77
Mobil: 076-894 79 77

No comments: