Saturday, April 26, 2008

Plåster visar stöd för vårdstrejken


Flamman: Ett plåster på kavajen till stöd för de strejkande. Det sätter TCO:s ordförande Sture Nordh på och uppmanar andra att göra likadant.

TCO:s ordförande Sture Nordh sätter ett plåster på kavajen till stöd för Vårdförbundet.

– Det är orimligt att yrken som kräver ett högt kunskapsinnehåll på detta sätt underbetalas, säger Sture Nordh i en kommentar.

Arbetsgivarorganisationen Sveri­ges kommuner och landsting motsätter sig Vårdförbundets beslut att gå ut i strejk.
– Vårt uppdrag är att skydda patienters liv och hälsa.
Det säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för den förhandlingsdelegation som Sveriges Kommuner och landsting utsett. Hon menar att Vårdförbundets beslut att gå ut i strejk är mycket beklagligt eftersom detta skulle innebära en direkt samhällsfara. Det gäller framför allt akutmottagningar och blodcentraler, där det blir svårt att garantera de behövande hjälp.


Flamman: Taktiskt att ifrågasätta varsel

Oundvikligt att tredje part drabbas
Carina Hermansson, som är ordförande och konfliktledare för Vårdförbundets lokala avdelning i Kronoberg, säger att det är oundvikligt att tredje part blir drabbad i en sådan här situation. Meningen med en effektiv stridsåtgärd är just att sätta press på arbetsgivaren. Däremot anser hon att förbundet noga avvägt vilka av deras medlemmar som ska omfattas av strejken för att undvika krissituationer. Till exempel har många delar av barn, cancer och äldrevården lämnats utanför.
– Det är arbetsgivarens taktik att ifrågasätta varje varsel, säger Carina Hermansson till Flamman. De vill minimera kostnaderna så mycket som möjligt så då spelar de på vårt etiska tänkande.

Medan många av de totalt 3.500 varslade gick ut i strejk idag (läs: måndag), har uppemot tusen personer på vissa utvalda arbetsplatser förhindrats göra detta.

Lars Ohly på plats när strejken började:

Låga löner en samhällsfaraKlockan tolv på fredagen marscherade sjuksköterskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker ut från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Utanför entrén mötte vänsterledaren Lars Ohly med blommor.

Något försenat kunde strejken påbörjas sedan en uppgörelse nåtts med arbetsgivarna om eventuell samhällsfara.

- Sjuksköterskorna, röntgensköterskorna och de biomedicinska analytikerna har mitt och vänsterpartiets stöd när de nu går ut i strejk. Det är inte strejken som är samhällsfarlig, utan de låga lönerna, sa Lars Ohly.

- Många säger sig vilja höja lönerna inom de felavlönade kvinnodominerade yrkena. Men när det nu bränner till och Vårdförbundet tar strid för rättvisa löner är det märkligt tyst. Vi politiker måste ta vårt ansvar som arbetsgivare och se till höja kvinnors löner. Vårdpersonal ska inte subventionera välfärden med sina egna låga löner. Nu är det slut på rean! avslutar Lars Ohly
.


Slut på rean!Sjuksköterskor har ett stort ansvarar för människors liv och hälsa. Trots detta viktiga och tunga arbete är de väldigt lågavlönade. De låga lönerna beror på att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade yrken och stödjer därför Vårdförbundet som idag tar ut 3.500 sjuksköterskor i strejk.

– En fungerande sjukvård är central för vår gemensamma välfärd. Men vi kan inte förvänta oss att vården ska fungera om inte sjuksköterskorna har rimliga löner. Det är sjuksköterskan som ser till så att din gamla mamma får rätt medicin och det är barnmorskan som förlöser ditt barn. De har rätt till en bra lön, säger Lars Ohly, partiordförande (v).

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att regeringen fryst kommun- och landstingspengarna, eftersom detta på sikt försvårar för landstingen att rätta till de orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill istället satsa på att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena, och har föreslagit ett helt nytt statsbidragssystem på 10 miljarder till kommunsektorn. Statsbidraget ska fungera som en morot för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

– Vi kommer ingen vart med lönediskrimineringen om inte staten, landstingen och kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare för att höja kvinnors löner. Rean på kvinnors arbetskraft måste få ett slut, säger Lars Ohly.

Läs även Aftonbladets artikel

No comments: