Wednesday, April 02, 2008

Regeringen gör historia till ideologiskt slagfält253 akademiska forskare fördömer regeringens kampanj: Forum för levande historia utnyttjas opportunistiskt för historieskrivning i statens tjänst. Den statliga myndigheten Forum för levande historia har nu fått regeringens uppdrag att upplysa landets gymnasieelever om kommunistregimers brott mot mänskliga rättigheter. Men det innebär i praktiken att historieämnet görs till slagfält för en ideologisk regeringskampanj. Det riskerar att skada den öppenhet och kritiska hållning som kännetecknar god historisk forskning. Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Det är i diktaturer, inte i demokratier, som historieskrivningen ställs i statens tjänst. Det skriver 253 akademiska forskare i historia och andra humanistiska ämnen.

Några namn av de 253 forskarna samt författarna som jag känner igen är t.ex. Paula Mulinari och Åsa Linderborg.

Läs vidare i DN DEBATT

No comments: