Monday, March 27, 2006

Sunt bondförnuft med vänsterpolitik!


Idag har jag medverkat på en debatt. Hör och häpna, det var på LRF sörmlands länsförbundsstämma. Är det någon som har uppmärksammat den patriarkala könssammansättningen på debattörerna? Jag kan även säga att det var högst tio procent kvinnliga ombud på stämman.

De hade initierat en debatt runt LRF:s miljö och jobbpaket. Samtliga partier var närvarande, kan det bero på att det är valrörelse på gång? Jag är inte så nöjd med min prestation, men jag hade kanske oddsen emot mig från början.

Mina motdebattörer var:

Per Westerberg (m) riksdagen, Mikaeal Hagberg (s) riksdagen, Roger Tiefense (c) riksdagen, Magnus Johansson (mp) partistyrelsen, Anita Brodén (fp) riksdagen, Björn von der Esch (kd) riksdagen och lilla jag, kommunpolitikern och DS-ledamoten Putte (v)!

Nu fånar jag mig lite när jag betecknar mig som lilla Putte, men det kändes som om jag fick slå underifrån. Jag är andranamn på Vänsterpartiet Sörmlands riksdagslista och fick hoppa in i stället för riksdagskvinnan Elina Linna. Jag kunde omöjligt ha alla fakta som de resterande heltidspolitikerna hade.

Jag känner mig dock ganska nöjd med öppningsanförandet, men annars var jag ganska tystlåten. Jag fick även senare i debatten in en blänkare om återreglering av elmarknaden. Näringspolitik inom skogs- och jordbruk samt miljöpolitik är egentligen inte mitt stora kunskapsområde. Vi får väl se tidningsrubrikerna imorgon. Vi får hoppas att de inte sågar mig totalt, men man sätter ofta stora krav på sig själv. Uppdatering: Se här, här, här och jag har hittat ännu en artikel här!
Jag är mer van att vara den attackerande personen, men idag var jag mer lågmäld.
Jag får ge igen nästa gång och hoppas att det gäller facklig- politiska frågor och arbetsmarknadpolitik. Det är frågor jag känner mig mycket bekvämare med.

Här är mitt öppningsanförande i skrift.

Historiskt har beställningar från det offentliga banat väg för landets stora tillverkningsindustrier. Nu behövs ett målmedvetet arbete i samma riktning för nya arbetstillfällen inom till exempel miljöteknik, energiomställning i bostadsbeståndet, säker mat och trävaruproduktion. Det finns stor anledning att vara mycket kritisk till utförsäljningarna och avregleringarna av tidigare samhällsägd verksamhet. Avregleringarna har skett under förevändning att öka konkurrensen, effektivisera och sänka priserna. Men de positiva resultaten har lyst lika starkt med sin frånvaro som elen efter stormen Gudruns härjningar.
Vänsterpartiet är anhängare av att jord och skogsbruksföretagen ska utvecklas. Därför är vi intresserade av att reglerna för dessa företag ska bli så enkla som möjligt, dock med tydligt reglerade arbetsvillkor i lagar- och kollektivavtal för de anställda.
Vi vill att de fossila bränslena byts ut mot bl.a. bioenergi i form av grenar och toppar från skogsavverkningar samt gallringsvirke och grödor från jordbruket. Detta skaffar massor med jobb just på landsbygden. Man kan säga att landsbygden för en gång skull, dragit trumfkortet!
Den nya klimatpolitiken slår även fast att det varken finns energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme att bygga ut den fossila gasen i Sverige. Den skulle hindra marknadsutvecklingen av biobränslen och oundvikligen komma i konflikt med ambitionerna att minska utsläpp från fossila bränslen. För att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är det avgörande att inte en utbyggnad av naturgasledningar sker. Vänsterpartiet slår fast att fossilgasen inte är önskvärd i Sverige.
De beslut som riksdagen har tagit om energiomställning – Innebär att den svenska råvaran har kommit upp i pris och intresset för att använda den samma i värme och elproduktionen har ökat kraftigt. Likaså blir de åkermarker som lagts i träda mycket intressanta. Certifikatsystemet för förnybar el spelar här en stor och kanske avgörande roll.
Förnybar elproduktion ska öka med 12 Twh till 2015! Dessutom innebär riksdagsbesluten i slutet av förra året. – om bidrag för att konvertera från olja och direktverkande elvärme till fjärrvärme eller pelletseldning – att efterfrågan på bioenergi i olika former ökar.
Vänsterpartiet tar hotet om klimatförändringarna på stort allvar. Avgörande för oss har varit att spika ett ambitiöst mål för år 2020. En 25 procentig minskning är en radikal ambitionshöjning som vi är mycket nöjda med.
Samhälleligt ägda företag ska utvecklas och fungera som spjutspetsar i olika branscher genom att stödja avancerad teknikutveckling och möjliggöra forskning och innovationer som leder till produktion. Framåtsyftande miljöteknik och stimulans av ”gröna jobb” är en viktig del i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av energiproduktion, infrastruktur och kommunikationer.
För att underlätta utbygganden av vindkraften införs att flerårigt mångmiljonstöd till kommunernas översiktplanering. Vänstern vill byta ut olja och kol samt kärnkraftens uran - mot bioenergi, vindkraft och effektivisering av elanvändningen. Man ska inte använda el för att värma upp hus. Istället ska vi använda biobränslen eller fjärrvärme för att frigöra el åt den elintensiva industrin.
Gröna elcertifikat ska användas fram till 2030. Energianvändningen för uppvärmning av bostäder ska ha halverats enligt regeringens nya energisparmål. Hela denna utveckling är gynnsam för dels jord och skogsbruket, dels för landsbygdsregionerna. Dessutom innebär denna utvecklig att staten Sverige minskar behovet av oljeimporten. Pengarna och jobben stannar kvar i landet och skogs- och jordbruket får en tryggare framtid.
Hållbar utveckling inbegriper även social och ekonomisk hållbarhet. Helhetssyn – att olika politikområden hänger ihop – är central för vänsterpartiet. Utan rättvis fördelning och förändring av maktförhållanden kommer det att vara svårt att uppnå en hållbar utveckling.
Vår politik brukar vara ett vinnande upplägg för LRF och skogsägare. Vänsterpartiet har en ganska god position i dessa led när det gäller energipolitiken.

8 comments:

Nickersson said...

Det var bra tycker jag!

Mkh

Nicke

http://blogg.lo.se

Patrik Renfors said...

Tack, jag fick göra det bästa av det.

Nicke Grozdanovski said...

ett väldigt bra öppningsanförande tycker jag oxå.Inte lätt att hävda sig mot dina motståndare, men de saknar något som vi har. En bra miljövänlig politik

Martin Degerman said...

Fast i ärlighetens namn fick väl inte de andra deltagarna mycket mer sagt, egentligen.

Patrik Renfors said...

Nej, jag är nog väldigt självkritisk. De andra hade ingen aning om vad de pratade om heller. Haha

De pratade bara för pratandets skull. Jag dvs. vänstern var en av de enda som fick ut något konkret i tidningen, då menar jag vår starka tvekan inför naturgasen.

Det såg bra ut i tidningarna, men bättre kunde det ha gått.

Patrik Renfors said...

Jag ska även tacka Nicke Grozdanovski. Vänstern har en utmärkt miljöpolitik, vi är bara som oftast rätt dåliga på att framföra den. vi är inte som miljöpartiet. vänstern kan se i två dimensioner.
en politik för ekonimi samt jobbskapande och samtidigt en utvecklad politik för ett rättvist miljöutrymme.

Johan Persson said...

När jag läser tidningsartiklarna om mötet och jämför med din inledning så låter det inte som att det är så långt mellan våra åsikter och LRF:s egentligen.

Patrik Renfors said...

Du har rätt johan, jag upprepade mycket riktigt detta senare i debatten.

"När vi läser er folder om miljö och jobb, skulle vi lika gärna kunna läsa vänsterns valplattform eller partiprogram och gröna jobb.

Vår politik brukar vara ett vinnande upplägg för LRF och skogsägare. Vänsterpartiet har en ganska god position i dessa led när det gäller energipolitiken."