Friday, March 03, 2006

Har Anna Sjödin vaknat till liv och närmat sig Vänsterpartiet? - Uppdaterad med tillägg.

Det ser ut som om några av sossarnas påläggskalvar har vaknat till liv, eller är det bara ett spel för gallerierna?

I DN kan vi läsa att SSU-ordföranden Anna Sjödin vågar kritisera sitt eget moderparti Socialdemokraterna, där hon själv är delansvarig och sitter i partistyrelsens verkställande utskott. Med Sjödin i spetsen för det Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU kräver de att Socialdemokraterna måste lova i valet att löneskillnaderna mellan män och kvinnor försvinner fram till 2010. Inte mycket har hänt med löneskillnaderna sedan 1980-talet, visar olika utredningar. Kvinnorna tjänar fortfarande omkring tio procent mindre än männen, enligt Anna Sjödin.

Viljan är bra men redan här är det ett evident bevis på Socialdemokratiskt missförstånd!

De egentliga ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ligger fortfarande runt 82 procent och om man räknar med att kvinnor ofta blir tvingade till deltidsarbete så ligger det egentliga löneglappet på 68 procent! Kvinnor har alltså mer en femtedel mindre än männen i medellön! Stolta men inte nöjda? Här rimmar Socialdemokraternas slogan lika illa som vanligt. De är tyvärr alldeles för nöjda. Dock är det modigt att en sosse som Anna vågar kritisera och trycka på sin egen partipolitik och med en rejäl knäpp på näsan på de berörda s-ministrarna i en påbörjad valrörelse. Hon uttrycker.

- Innehar man regeringsmakten har man också makten att förändra. Då har man verktygen i sin hand, säger hon till Ekot, och uppmanar arbetsmarknadsminister Hans Karlsson och jämställdhetsminister Jens Orback att agera i frågan. SSU-ordföranden är inte heller främmande för ekonomisk bestraffning av privata företag som lönediskriminerar kvinnor.

Jag ser dock fundersamt på om det kan genomföras på så kort tid, det skriver också Tora Beitholtz här. Det har inneburit mycket kamp och tagit hela 1900-talet att komma till närvarande jämställdhetssituation. De patriarkala maktstrukturerna är djupt rotade och sitter i väggarna, det får vi sorgligt nog leva med ett tag till. Då kan man inte komma med så här luddiga krav, eller är det krav? Det finns ingen vilja till sann feministisk politik från varken SSU eller sossarna.

Vänsterpartiet har den feministiska politiken som behövs för att misnka könsklyftorna, den motarbetas konstant, men dock med vissa inslag av framgång. Här är några av Vänsterpartiets pragmatiska jämställdhetskrav som vänstern hade med sig till förhandlingdsbordet vid höstbudgeten riksdagen.

 • Ökade anslag till kommuner och landsting med 5 miljarder.
 • Utbyggd och individualiserad föräldraförsäkring.
 • Ökade resurser till JämO.
 • Restriktiv alkoholpolitik.
 • Genusperspektiv på sjukvård och socialtjänst.
 • Ökade resurser till Rikskvinnocentrum och kvinnojourer.
 • Indexreglerat underhållsstöd.
 • Stärkt jämställdhetsarbete i skolan.
 • Höjda bostadsbidrag.
 • Höjda ålderspensioner.
 • Jämställdhetsmål för äldreomsorgen.
 • Utbildning affärsrådgivare.
Sedan borde vi även ge den borgerliga rubriksättaren i Dagens Nyheter en grundlig knäpp på näsan. Som borgerligt orienterad tidning blandar tidningen ihop äpplen med päron och skriver.
SSU kräver vallöfte om jämlika löner. - Jämlika ursäkta? Här handlar det inte om klass- utan om de patriarkala maktstrukturerna i könsmaktsordningen. Jämställda löner heter ur ett könsperspektiv om jag får be!

Jag ska nu skriva om ett mer lokalt irritationsmoment angående jämställdhetsfrågan.

Häromdagen blev jag uppringd av Sörmlands Nyheters lokala politiska reporter om att Oxelösunds kommun har gått ifrån ett beslutsfattande och enligt min uppfattning gjort ett bestämt lagbrott. Läs artikeln här.

Oxelösunds kommun var bland de första i landet med lägstalöner på 15 000 kronor i månaden. Som Vänsterpartister har vi länge varit envisa, gnatande och tjatande samt en blåslampa i baken på sossarna. Kommunens verksamhet ska inte subventioneras av låga kvinnolöner. Men lägstalönerna gäller nu helt plötsligt av allt att döma inte för alla.
Kommunen har bildat ett A- och ett B-lag, där bara tillsvidareanställda får del av låglönesatsningen. Deltid och vikariat blir helt utan!
Så här sade Mayvor Lundberg (s) ordförande i kommunfullmäktige och chef för kommunens städenhet när hon anser att kommunen inte delar upp personalen.
– Det är inte frågan om ett A- eller B-lag, säger hon. Mayvor Lundberg tycker inte socialdemokraterna lovat för mycket. En vikarie har inte samma ansvar som en tillsvidareanställd. En vikarie har inte helhetsbilden.

Kommunalrådet Benita Vikström (s) som även sitter i sossarnas partistyrelse menar också att.

- Det måste finnas rim och reson bakom upplägget och därför gäller inte lägstalönerna vikarierna.

Vad är det för skitsnack, både jag som ks-representant och Emil Carlsson (v) vice ordförande i kommunstyrelsen anser att det är ett klart lagbrott. Emil ska även ta upp detta ärende genast i kommunstyrelsens arbetsutskott och i budgetberedningen.
Lagbrottet ser man tydligt när man läser Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - paragraf 3.

"En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning."

Förfarandet är ett lagbrott! Det här är en klar och tydlig direkt diskriminering av de redan så hårt drabbade visstidsanställda löntagarna.
De är redan hårt drabbade med springvikariat, daglönarjobb och med ovissa förhållanden i arbetslivet. Nu piskar orättvisan de här arbetstagarnas ryggar dubbelt upp!
Initiativet är upp till kommunalarbetarförbundet att förhandla om det här med kommunen, men som politiker måste vi också dra vårt strå till stacken och vara föredömliga arbetsgivare. Som feministister och socialister i Vänsterpartiet kommer vi göra vårt allra yttersta för att få bukt med galenskapen.

Jag anser att kommunen måste sluta diskriminera omedelbart!

Jag ska medge att sossarna i kommunen har varit villiga att kämpa tillsammans med vänsterpartiet för den här viktiga frågan, men nu tar de åtskilliga steg ifrån retoriken och hamnar i högerburen. Dock har Socialdemokraterna varit med på att korrigera misstagen i den gällande låglönesatsningen. Misstagen bestod i att tjänstemännen förra året bedrev en omedveten eller en medvetna miss där Kommunal fick förhandla sist av de olika fackförbunden. Kommunalarna fick inte den summa som var avsatt att förhandla om, utan bara småsmulorna.
Vi har gjort en tydligare skrivning i år för den fortsatta låglönesatsningen.

Låglönesatsningen ska minska de osakliga skillnaderna mellan tekniska och människovårdande yrken. Därtill har vi fått det mer uttryckligt inskrivet i policyn att i år ska potten särskilt ska riktas till kommunals låglönegrupper.

Hur som helst måste det till en grundläggande omdanade förändring i samhällssituationen med låga kvinnolöner.
Vänsterpartiet finns också till hands att svara på frågor runt detta på Järntorget i Oxelösund den åttonde mars på den internationella kvinnodagen. Vi delar även ut röda nejlikor, flygblad, vi bjuder dessutom på kaffe och kaka.

4 comments:

Anders said...

Angående DN så är de faktiskt (helt säkert av misstag) inne på en progressiv linje i frågan om ordvalet. Till exempel Ung Vänster har som policy att alltid försöka använda jämlikhet eftersom begreppet jämställdhet använts inom arbetarrörelsen för att förpassa kampen för kvinnors rättigheter till ett lite mindre prioriterat läge än den "riktiga" jämlikheten som då bara skulle handla om klass. I kampen för jämlikhet är alltså strävan efter jämlikhet mellan kvinnor och män lika viktig som strävan efter ekonomisk jämlikhet mellan löntagare och arbetsgivare.

Patrik Renfors said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Patrik Renfors said...

Jag håller delvis med dig, men vi måste hålla också hålla isär begreppen klass och kön. Vi ska ha ett tvåögt perspektiv. Arbetslivets orättvisor har till en stor del klasskampen som arbetsmetod men de patriarkala strukturerna gör även sa att kvinnokampen med jämställdhetsperspektivet står högt i fokus i den här frågan. - "Klassamhället och patriarkatet är skilda maktstrukturer med olika materiell grund. Därför måste de analyseras var för sig. Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan överordnas eller underordnas varandra. Politiken får inte vara könsblind, lika lite som den kan vara klassblind." citat Från vänsterns partiprogram.

Johan Persson said...

Men alltså, jävla sossar. Först försöker de sno åt sig hela äran för vårt förslag om att höja lönerna och sen urholkar de hela förslaget Om bara de heltidsanställda ska få höjda löner, är det då nån i hela kommunen som i praktiken kommer få mer pengar. Fortsätta kämpa där nere kamrater!