Monday, March 20, 2006

Principen om alla människors lika värde.

Idag skriver Ali Esbati ett inlägg om de allt vanligare högerextrema våldstendenserna i samhället och hur rättssamhället ser på situationen. Vänsterpartiet i Oxelösund antog i tisdags på vårt årsmöte ett kraftfullt uttalande, mot de allt vanligare fascistiska illdåden mot arbetarrörelsens organisationer. Men först kommer här ett citat från Alis blogg.

"Det finns en enorm nonchalans för högerextrema angrepp mot vänsteranhängare. Det är inte särskilt ovanligt att politiker och journalister tar till brösttoner om "hot mot demokratin” när olika händelser som de ogillar inträffar, men när de exceptionellt allvarliga och konkreta hot som den här typen av våldsattacker utgör sker, är det märkbart tyst och handfallet. Nonchalansen yttrar sig i det här fallet övertydligt; polisen var förvarnad, men gjorde inte något för att ingripa. För oss som är aktiva inom vänstern har det närmast blivit vardagsmat med angrepp mot personer och lokaler. Men polisens bristande engagemang i frågan är på en del sätt allvarligare ändå."

Alis inlägg i den antirasistiska debatten är som vanligt väldigt genomtänkt. Men jag tänkte också kladda ner några väl valda ord mot extremhögerns illdåd. Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och vi har alltid aktivt deltagit i kampen mot rasism och högerextremism. Sedan flera år har högerextrema och främlingsfientliga partier byggt upp ett betydande folkligt stöd i flera europeiska länder. Idag finns tyvärr främlingsfientliga och rasistiska organisationer etablerade i Sverige, bland annat till följd av ökade sociala klyftor. Kampen mot rasism förutsätter att vi både angriper den orättvisa världsordningen och minskar de sociala klyftorna i vårt eget land. Men det är också nödvändigt att identifiera och bemöta de rasistiska föreställningar och fördomar som kommer till uttryck både till vardags och i massmedierna.
Lagstiftning mot alla former av diskriminering är nödvändig för att skydda den enskilde. Den kan tillsammans med bland annat en solidarisk asylpolitik även påverka företags, myndigheters och enskilda människors attityder. Men det är inte tillräckligt. I synnerhet arbetarrörelsens organisationer måste ta på sig ansvaret att alltid reagera mot rasism, diskriminering och utestängande, också inom våra egna led.
En av vänsterpartiets viktigaste uppgifter måste alltid vara att minimera de främlingsfientliga och rasistiska organisationernas inflytande. Det gör vi på flera olika sätt, bland annat genom att snabbt bemöta dem där de finns, utan att för den skull medverka till att ge dem utrymme i den offentliga debatten. Vi ska också arbeta för att förhindra att deras främlingsfientliga och rasistiska åsikter sprids genom att demokratiska partier övertar deras problemformuleringar eller fattar beslut som går deras ärenden. Alla demokratiska partier har ett ansvar för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Som Vänsterparti har vi ett särskilt ansvar att bekämpa de växande klassklyftor som ger en grogrund för ökad rasism. Medborgare slut er samman och låt värdegrunden vila på principen om alla människors lika värde.

Inga rasister på våra gator!

Här är även Oxelövänsterns uttalande om attacken mot studiecirkeln i LO: s lokaler, som antogs på Vänsterpartiet Oxelösunds årsmöte 060314

Det är med vrede och bestörtning vi mottar nyheten om det fascistiska överfallet på medlemmar i Socialistiska Partiet i Vimmerby den 12/3.
När högerextremister angriper socialister som studerar den svenska arbetarrörelsens historia i en ABF-cirkel i LO:s lokaler blir det tydligt att detta inte är ett angrepp riktat enbart mot Socialistiska Partiet utan en attack mot hela arbetarklassen och dess organisationer. Överfallet på medlemmarna i Socialistiska Partiet i Vimmerby, de nazistiska hoten mot ABF i Finspång och misshandeln av fackliga aktivister från SAC – Syndikalisterna i Stockholm är bara de senaste i raden av reaktionära våldsdåd riktade mot arbetarrörelsen.
Det är samma huliganmetoder som nyttjades av de fascistiska bödlarna som krossande den italienska och tyska arbetarklassens fackliga och politiska organisationer. Vi utsträcker vår djupaste sympati och vår solidaritet till kamraterna i Socialistiska Partiet och uppmanar alla progressiva och demokratiska krafter att sluta upp i kampen mot fascismen. Vi Vänsterpartister i Oxelösund fördömmer alla rasistiska och fascistiska aktiviteter.

¡No Pasaran! – Låt dem inte passera!


En av initiativtagana och författarna till det antagna uttalandet är fd. ordförande i Ung Vänster i Oxelösund - Johan Persson, som för stunden är i exil - med andra ord han läser till lärare och bor i Uppsala. Här är även en länk om den skrämmande samt förtryckande tankegången, i de högerextremas synsätt på mig, vänstern och den etniska mångfalden. Vänsterpartiet sticker ut och vågar vara vänster, det gillas inte av de högerextrema grupperingarna. När fascister reagerar som de gör i den här den äckligt sjuka och högerextrema propagandatidningen Nationell.nu. Det är läskigt, men då vet jag att jag är på rätt väg i min kamp mot orättvisor och diskriminering.

"Med anledning av Nordiska festivalen i Nyköping planerar nu stadens kommunister en svenskfientlig demonstration. - Vi måste göra något, säger vänsterpartiets Patrik Renfors till Södermanlands Nyheter. På fredagen har en mängd svenskfientliga gynnare fått yttra sig i lokalpressen Södermanlands Nyheter. Sören Carlsson från socialdemokraterna säger om festivalen att ”det är viktigt att markera mot detta” och hemsidans tablå är bräddad av artiklar kring den nationalistiska årsfesten. – Vi ska inte ha några nassar på våra gator. Vi ska söka polistillstånd för vår marsch och bjuder in alla politiska partier, säger kommunisten Conny Jakobsson (v) till tidningen. "

Senare i höstas på FN-dagen ordnade Fredsam en liknade aktivitet.
(Vänsterpartiet, SAP, Svenska Kyrkan, Metall och kommunal bland många föreningar utgör den här paraplyorganisationen) Jag sitter även i den styrelsen och vi ordnade ett fackeltåg under parollen Mot våld och rasism och andra kulturella aktiviteter. Se dessutom artikeln på manifestationen under kristallnatten.

4 comments:

Anders Eriksson said...

Kanonbra uttalande!

Patrik Renfors said...

Jag tackar, tackar!

Helena Duroj said...

hej, roligt att läsa ditt engagerande antirasistiska inlägg!
hd

Patrik Renfors said...

Ja får tacka på den punkten också.