Wednesday, March 22, 2006

Kravaller mot Centerns ungdomsavtal?


Jag måste också likt många andra bloggare sprida det här bildmontaget som Kaj Johansson i Vänsterpartiet Flen har gjort. Bilden talar det tydliga bildspråket inför vad förslaget från den reaktionära samt fackföreningsfientliga Centern, kan innebära för ungdom under 26 år i ett borgerligt Sverige. Ge arbetsgivarna rätt att säga upp ungdomar med omedelbar verkan.” Centerledaren Maud Olofsson kommer med detta nya pigga förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter i början av februari.

Maud Olofssons förslag om att slopa Lagen om anställningsskydd för ungdomar strider mot det EU-direktiv som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Direktivet säger att det är förbjudet att diskriminera någon i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Men det bryr sig naturligtvis inte borgarna om! Maud ser Frankrike som ett föregångsland. Faktum är att de lovordar ett land som inskränker arbetsrätten kopiöst mycket. Något som kan poängteras är att i höstas anmäldes Frankrike för de särskilda ungdomsavtalen till FN-organet ILO. International Labour Organization, arbetar bland annat med att främja grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet som fri förenings- och förhandlingsrätt, men också för avskaffande av diskriminering i arbetslivet.
Centerledaren Maud Olofsson vill slopa lagen om anställningsskydd, LAS, för ungdomar upp till 26 år för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten bland unga. Olofsson menar att det kan skapa 14 000 nya ungdomsjobb. Det är sofistikerat svammel från Centerpartiet som har gamla anor från Bondeförbundet.

Vi i Vänsterpartiet tycker att alla ska få arbeta på samma villkor!
De svenska kollektivavtalen och arbetsrätten med LAS har ett starkt stöd både i Sverige och utomlands. Drygt åtta av tio tycker att det är rätt att vidta stridsåtgärder för att alla i Sverige ska få arbeta på samma villkor. Det går att utläsa av opinionsundersökningar som gjorts i frågan. Arbetstid hänger även samman med anställningstryggheten, därför är det naturligt att reglerna om heltid förs in i lagen om anställningsskydd (las), enligt LO och oss i vänstern. Allt annat är en kvinnofälla!

Nu inför valrörelsen, måste vi i största möjliga mån vara sams i hela arbetarrörelsen och kvinnorörelsen för att trycka tillbaka alliansens förtryckande patriarkala och kapitalistiska ideal. Maud Olofsson hade mycket riktigt ett annat uttalande i SVD, där hon säger att den största jämställdhetsreformen på länge, dvs. lagförslaget om rätten till heltid ska rivas upp från den första första dagen borgarna kommer till makten.

Som fackligt- och politiskt aktiv Vänsterpartist blir jag uppskakad till det grövsta.
Vi måste lyfta fram för folk vad vänstern har för politik, för att stärka arbetsrätten och trycka tillbaka den här vansinniga antitesen från högern.
Ungdomar måste känna en trygghet och kunna påverka sin livssituation, högern vill alienera ungdomarna från påverkan i arbetetslivet! Maud Olofssons argumentation håller inte. Vi har redan idag massor med otrygga och osäkra ungdomsjobb. Vi behöver inte ett undantag i Las till, utan den borde förstärkas. Vi har redan stora orättvisor att korrigera på arbetsmarknaden, då ska vi inte cementera och öka diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Så här illa kan det se ut på arbetsmarknaden redan idag.


  • Behovsanställningen är den allra otryggaste anställningsformen. Den har ökat. 1990 var det 40 000 arbetstagare, i dag 145000. Behovsanställning är i särklass vanligast bland kvinnliga arbetare och är en anställning som i mycket liten utsträckning leder till fasta jobb.
  • Första kvartalet 2005 hade 525000 arbetstagare tidsbegränsad anställning i Sverige.
  • Bland LO-medlemmarna var 46 procent av kvinnorna och 26 procent av männen mellan 16 och 24 år tidsbegränsat anställda. (Alla uppgifter från LO-rapporten; Anställningsformer och arbetstider 2005, av Sven Nelander, Ingela Goding, finns på www.lo.se)
  • 1974, när Las kom, fanns det 3 möjligheter att anställa tidsbegränsat, i dag 11.
  • En arbetsgivare kan i dag genom att mixa tidsbegränsade anställningar ha en arbetstagare sammanhängande anställd under 8 år, utan att bryta mot Las.
"Vad Maud Olofsson nu vill göra är att plussa på ytterligare 2 år till dessa 8 av tidsbegränsade anställningar, så det blir jämt 10. Hennes påstående att dessa 2 år skulle medföra att arbetsgivaren anställer ytterligare 14 000 ungdomar faller på sin egen orimlighet." - Kurt Junesjö före detta förbundsjuristpå LO-TCO Rättsskydd.

Jag har skrivit om Centerns antifackliga agenda i flera tidigare inlägg. Här kommer ett citat från mig själv.

"Oavsett utgången i Vaxholmsmålet vill Centern hota kollektivavtalen med att Lex Britannia görs om. De vill även förbjuda möjligheten till fackliga sympatiåtgärder. Men det största dråpslaget riktar man mot ungdomen genom att man vill slopa lagen om anställningsskydd för ungdomar under 26 år. Det skulle innebära att arbetsgivaren kan säga upp en ungdom från en dag till en annan. Ungdomen skulle förlora all trygghet på sin arbetsplats, vilket kan få förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Vilka unga tjejer och killar skulle våga planera för framtiden efter de förutsättningarna? Förslaget är även ett stort hot mot jämställdheten på arbetsplatsen och skulle mycket väl kunna innebära att unga kvinnor sägs upp när de blir gravida. Vi kommer att få uppleva en modell med slit- och slänglöntagare, som inte vågar skaffa barn, ta lån eller bostad."

Det vi kan se på bilden är de väldiga protester som drar genom Frankrike igen. Studenterna och facföreningsrörelsen är tvärförbannade över regeringens extremt nyliberala förslag om att unga människor ska kunna sparkas när som helst under de första två åren på ett jobb. Förslaget liknar faktiskt det förslaget som Centerpartiet nyligen kommit med, men i Sverige har väl knappast någon riktigt tagit centerns vanvett på allvar. Det har knappt nämnts i kritiska ordalag i svensk media. Kan det bero på ägarkoncentrationen?

Offensiven understöds också av en allt mer kampinriktad arbetsgivarorganisation, Svenskt Näringsliv med Urban Bäckström som chef. Ni tror väl inte att Herr Bäckström har ögonen för ungdomarnas bästa?
Det är mer snarlikt att det handlar om en vältänkt högerstrategi för förskjutning av makt och att ekononomin som ska styras till de mer penningstinna herrarnas plånböcker!


Apropå Centern - Jag ska delta på en debatt i Flen arrangerad av LRF på måndag. Jag ska jag ersätta Riksdagskvinnan Elina Linna som har fått förhinder och eftersom att jag är andranamn på riksdagslistan i Sörmland, så föll det på min lott. Nu skulle det inte handla så mycket om just arbetsrätt som är mitt största intresseområde, utan om energi- och miljöfrågor. Jag ska erkänna att jag är smått nervös inför uppgiften.

Uppdatering: Här är andra bloggare som länkar till den här artikeln.

LO-blogg 1: Maud Olofssons likheter med Bagdad Bob!
LO-blogg 2: Mauderaterna i bild.

Se även de här blogginläggen.

Kalle Larsson: La Maud
Jinge: Bilden står för sig själv!

Uppdatering två:

Nu har även Ali Esbati publicerat Kaj Johanssons talande bild.

I blogginägget - Europaperspektiv.

33 comments:

Nicke Grozdanovski said...

En mycke bra inlägg om Centerns antifackliga förslag. Jag kan inte förstå hur luckrad arbetsrätt och undantag från LAS som skapar otrygghet för framtidsdrömmande ungdomar ska vara positivt för de jag tycker de är konstigt att de ska bli lättare att avskeda folk för att de ska bli lättare att anställa? För mig är detta en stor ologik men inte för Centern ivrigt applåderande från Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv.

Nickersson said...

Vansinnigt bra! Okej om jag sprider det på min blogg?

http://blogg.lo.se

Ivar said...

Om man helt bortser från att företag drivs av människor så kan det verka som ett bra inlägg. Nu är det inte så.

Bemanningsföretagen är ett bevis på hur mycket arbetsgivarna värderar sin trygghet, precis som löntagare värderar sin. Man är beredd att betala kraftigt höjda kostnader för att ha en personalstyrka som är lättare att snabbt minska eller öka vid behov.

Jag håller dock med om att alla anställda bör han samma lagliga skydd, oavsett ålder, hudfärg eller kön. Detta skydd bör dock vara väsentligt mindre än idag. Vi har ju trots allt en hög a-kassa att falla tillbaka på. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden skulle vara bra för alla.

Patrik Renfors said...

Nickersson, Det blir jag bara glad om du sprider.

mvh
Patrik

Patrik Renfors said...

Ivar.....Ökad rörlighet? om man kastas ut i arbetslöshet utan att företagen behöver ange ett skäl, från dag till dag. Då vet jag verkligen varför rörlighet skulle vara bra för samhället, om det inte finns nya jobb att gå till. Jag förordar trygghet framför ovissa anställningsformer med slit och slänglöntagare. Med korta visstidsanställningar misnkar köpkraften och konsumtionen i samhället. Och därmed blir även de privata företagen drabbade av att folk inte vågar eller kan köpa varor i t.ex. tjänstesektorn.

Det är helt enkelt slöseri att inte satsa på välfärd och jobb. Och det finns gott om pengar i Sverige. Vänsterpartiet tycker att de ska användas för att skapa ett solidariskt och hållbart samhälle. Det är mycket viktigare än att sänka skatten. 200 000 nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad. Det är en investering i en bättre framtid. Det ska vara rätt till jobb med rättvisa villkor!

En satsande socialistisk och feminstisk vänsterpolitik.

Ivar said...

Nyckel till problemet är att företaget anställer dig för att dom behöver dig. Dom kommer inte att sparka dig utan anledning!
Om dom däremot har en anledning så skall vi inte hindra dom. Särskilt inte när det finns en generös a-kassa. Passar man på jobbet så får man ju vara kvar, naturligtvis. Företagen är ju inte dumma! Och dom skriver gärna långa kontrakt med lojala, duktiga anställda som dom litar på.

Du verkar tro att det är en rättighet att ha ett jobb. Det är inte så. Man måste anstränga sig för att få behålla jobbet!

Patrik Renfors said...

Så då menar du att om man har åsikter på ett jobb som inte överensstämmer med arbetsgivaren om t.ex. arbetmiljö, psykosocial stress och villkor? ska man bara packa och dra över natten?
Vi har föreningsrätt i sverige och rätt att organisera oss. Det finns också medbestämmandeskyldigheter som regleras i MBL, för företagen.

Det var så illa på 1920-talet, vakna vi är civilicerade nu.

Otrygghet är ett fördärv för många redan nu, vår arbetsrätt lagstiftning ska istället förstärkas. Reglerat i kollektivavtal och lagar.

Det gör att köpkraften ökar och vi kan få företagssverige på fötter.

Johan Persson said...

Kaj är nog, tillsamans med resten av Flensvänstern, min idol.

Patrik Renfors said...

Flensvänstern är normen för bra åsikter och engagemang. Jag har plankat mycket av deras föreningsverksamhet till Oxelösund. Haha.

Om Jag inte vore ateist så kan man säga att Kaj är gud och de andra i flensvänstern är Jesus. Och så har de heliga Anders som jobbar med Kaj på It-partiexpeditionen.

Här är ett länk till ett inlägg i debatten från heliga Anders.

http://www2.vansterpartiet.se/flen/artiklar/art_detail.asp?ID=219

Martin Degerman said...

Å flensvänsterns vägnar får jag väl tacka för både blogg och kanoniserande.

Vad Maud och centern inte verkar fatta är att det svåra inte är att få in en fot på arbetsmarknaden, utan att behålla den där utan att arbetsköparen kapar den vi fotknölen.

Patrik Renfors said...

Det här har stor relevans till mitt inlägg. Läs den här länken här!

http://www.vansterpartiet.se/vp/31717.cs

Patrik Renfors said...

Ähh Matin du har ju flera fotknölar, varför gnälla?

Arbetsgivaren har ju alltid rätt enligt högern. Trots att den anställda genom facket enligt lagen har tolkningsföreträde.

Men som sagt var det finns ljus i arbetsituationer, du har nu en jättebra och god arbetsgivare eftersom du är jobbar som valombudsman åt världens bästa parti.

Ivar said...

Martin
Vad menar du?

Problemet är visst att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden. De som väl kommit in klarar sig oftast utmärkt, och kvalificerar sig dessutom för a-kassa. Så jag håller inte med.

Varför skulle företag vilja såga dig vid fotknölarna? Självklart får du sparken om du inte sköter dig, men varför skulle dom vilja jävlas med dig utan anledning? Och hur tror du att du skall kunna få ett jobb om du har inställningen att arbetsgivare är onda?

Faktum är att ingen gynnas av att LAS avskräcker arbetsgivare från att anställa. Varken arbetsgivare eller arbetstagare.

Martin Degerman said...

LAS avskräcker ingen. Arbeten finns; vad som saknas är arbeten som man vet finns kvar om ett halvår. Själv har jag än så länge hunnit vara timvik, vikarie, behovsanställd, projektanställd och visstidsanställd. När det inte överhuvud taget finns några provanställningar spelar det ingen roll hur bra man sköter sig, eftersom arbetsgivarn redan från början bestämt sig för att man ska vara utbytbar.

Anställningstryggheten är helt enkelt redan så urvattnad att centerns attacker nu gör marginell skillnad, men visar på ett osannolikt mått av ungdomsförakt.

Och nej, varje enskild arbetsgivare är naturligtvis inte elak, men att diskutera något annat än i stora drag är faktiskt fullständigt ogörligt.

Så, vad förstår du inte? Varför jag är trött på låtsasjobb, eller varför jag inte vill trasa sönder LAS ännu mer?

mika said...

Märkligt nog är det jävligt tyst om kravallerna i Frankrike, det är det alltid i mediakonglomeraten när missnöjesyttringar mot marknadsdiktaturen €U uppstår...

Däremot är uppmärksamheten total mot de ung. 100 professionella samhällsomstörtare som "demonstrerar" i Minsk.

€Urofascisternas sista hot i europa, ett fritt land med hög sysselsättnig och gratis fungerande skola och vård.

Minns uppstyckningen av Jugoslavien, Slobodan Milosevic ville liksom vår egen Olof Palme inte bli medlem i marknadstyrda superstater det blev deras fall..


PostPosted: Fri Mar 24, 2006 1:46 am Post subject: Joint Criminal Enterprise - John Pilger Reply with quote
It seems that SOME people are still awake. Some people have woken up. And some people are still to wake up. But here, we have in John Pilger's words, a neat and concise summary of what Mr Milosevic proved in the Hague for all the world to see! And for that he was forced to pay the ultimate price.

John Pilger:

"The recent death of Slobodan Milosevic took the war lovers and war sellers down memory lane. Curiously, "genocide" and "Holocaust" and the "coming of Hitler" were now missing – for the very good reason that, like the drumbeat leading to the invasion of Iraq and the drumbeat now leading to an attack on Iran, it was all bullsh*t. Not misinterpretation. Not a mistake. Not blunders. Bullsh*t.

"The "mass graves" in Kosovo would justify it all, they said. When the bombing was over, international forensic teams began subjecting Kosovo to minute examination. The FBI arrived to investigate what was called "the largest crime scene in the FBI's forensic history." Several weeks later, having found not a single mass grave, the FBI and other forensic teams went home.

"In 2000, the International War Crimes Tribunal announced that the final count of bodies found in Kosovo's "mass graves" was 2,788. This included Serbs, Roma, and those killed by "our" allies, the Kosovo Liberation Front. It meant that the justification for the attack on Serbia ("225,000 ethnic Albanian men aged between 14 and 59 are missing, presumed dead," the U.S. ambassador-at-large David Scheffer had claimed) was an invention. To my knowledge, only the Wall Street Journal admitted this. A former senior NATO planner, Michael McGwire, wrote that "to describe the bombing as 'humanitarian intervention' [is] really grotesque." In fact, the NATO "crusade" was the final, calculated act of a long war of attrition aimed at wiping out the very idea of Yugoslavia".

Ingemar E L Göransson said...

Centerns och Maud Olofssons dröm om ett laglöst läge för ungdomar på arbetsmarknaden är ett skamligt försök att ställa unga mot äldre och att kraftfullt förskjuta balansen mellan arbetate och kapital till arbetsgivarnas fördel.

Försämrad lagstiftning på arbetsrättens område är syftet inte att skapa fler jobb.

Patrik Renfors said...

Ja Ingemar du har så rätt fe är inte ute för att skaapa nya jobb utan att uppluckra trygghetssystemen och att spräcka fackets dvs. löntagarnas makt över sitt eget liv.
De "frivilliga" flexibla ungdomsavtalen är inte bara ett hot mot ungdomars anställningsskydd. Lagförslaget gör inskränkningar i hela laslistan för hela samhällets medborgare oavsett ålder.

Vi har redan undantag på Las där man får untanta två personer i ett företag under tio personer tack vare miljöpatyiet sällande till borgarna i frågan. Det är illa nog och en stor kvinnofälla.

Vi ska istället i arbetarpartierna göra en kraftansträngning i valet för att få majoritet för att förstärka LAS igen och även kämpa för att företrädesrätten ska förstärkas i arbetsrättslagstifningen LAS.

Nickersson said...

"socialdemokrater är för visso kapitalister"

Det var inte en snäll generalisering, Patrik! Jag är inte kapitalist. Jag är socialist. Och medlem i SAP.

http://blogg.lo.se

Patrik Renfors said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Patrik Renfors said...

Jo, jag var lite väl generaliserande i mitt ordalag.
Faktum är att jag har väldigt mycket gemensamt med fackliga sossar, där finns det ideologiska tänkandet mer ständigt närvarande.
som fackligt aktiv använder jag mig också mycket av den agendan i det politiska förtroendeuppdraget i kommunstyrelsen och fullmäktige.
Trots att de ofta väljer en annan sida vid styrelseborden.
Sossarna är självklart socialister, "trots att Göran Persson har slutat att kalla sig det enligt tv-programmet drömfabriken". S är de enda naturlga att alliera sig med i facket och politiken.

Men faktum är dessutom att sossar har avreglerat, post, tele, el och nästan alla tjänstemarknader vi har. klassklyftor har ökat och 170 miljarder har fördelats ut i aktieutdelningar till eliten bara under 2005. Det är pengar som progressivt kan användas genom beskattning till offentliga sektorn. Det ger mer köpkraft för samtliga sektorer och ett lyft för samhällsekonomin. ett annat problem är friskolorna och vinstdrivande vårdinrättningar. Deras vurmande för EU:s högerpolitik är ständigt närvarande.

Klass- och könsklyftorna har ökat, de senaste åren sedan, sossarna har övergett - målet om full sysselsättning. Det enda som behövs är att riksbanken ett sysselsättningsmål, där vi har en aning högre inflation så hittar kanske sossarna tillbaka mer till den socialistiska dagordningen.

Som jag sa tycker jag självklart att sossarna är socialister, men kan hasa över och gosa för mycket med de borgerligas värderingar för ofta. Jag vet många bra vänstersossar och har träffat många av dem i kommunpolitiken, regionalt och centralt håll men framför allt i de jag har träffat genom mitt engagemang i fackföreningsrörelsen.

Men det finns ett skäl att jag är vänsterpartist och är stolt över det. visst har mitt parti begått snedsteg genom tiderna. Men vi har alltid stått på de svagas sida liksom många av vänstersossarna.


Trots mina kanonader som jag ibland gör mot sossar, är de mitt enda alternativ att samarbeta med.
Miljöpartiet är ett nödvändigt ont. Visst har de fina tankar om arbetstidsförkortning.
Men de har ingen som helst aning om de fackliga frågorna och driver en borgerlig skolpolitik.

Det var inget personligt illa menat
Nickersson.

Ivar said...

Martin,

om du är trött på låtsasjobb, vad säger du då om plusjobb eller jobb med anställningsstöd. Är det riktiga jobb?

Jag vet hur verkligheten ser ut. Vi måste göra någonting för att företag skall våga anställa. Antingen försämrar vi LAS för alla, eller så gör vi en riktad insats där den behövs i dagsläget. Att (c) väljer ta bort LAS bara för ungdomar beror på att det är politiskt självmord att luckra upp LAS för alla. Den trygga majoriteten vill inte dela med sig av tryggheten.

Vad menar du med att arbetsgivaren bestämt att du skall vara utbytbar? Det är klart att man skall vara utbytbar! Alternativet är ju att arbetsgivaren inte har något att säga till om. Vilken arbetsgivare skulle avsäga sig rätten att välja sina anställda?! Om arbetsgivaren inte får byta ut anställda som han är missnöjd med så kommer han ju dra sig för att anställa någon som han inte litar på till 100 %.

Det kan ju verka grymt att en person har otur och kastas mellan tillfälliga anställningar, men det är sååå mycket bättre än att gå helt arbetslös. Och till slut så hittar man ju ett jobb där man passar. Och när man passar på sitt jobb finns det ju inget intresse från arbetsgivaren att säga upp en. Eller hur?

Vad är du rädd för?

Nickersson said...

Det är lugnt, Patrik. Jag ville bara stata det så inte folk får massa konstigt för sig.

Göran Persson får för mig kalla sig för sjundedagsadventist om han känner för det, det förändrar inte vad rörelsen är. Och du har rätt om det där med oss fackliga sossar. Jag tror att vi kommer att behöva släppa det här med att stirra oss blinda på partifärg i facket för att överleva och acceptera att vår klasstillhörighet gör oss till kamrater och att det bandet är starkare än partiboken.

Vänstern är som jag ser det den enda naturliga partnern för oss också. Miljöpartiet må vara ett vänsterorienterat parti, men de är inte socialister och det är bara det som räddningen i framtiden. Det och stenhård kamp.

Nickersson said...

En sak till, Patrik. Du vet att vi på kongressen i Malmö återtog målet om full sysselsättning va?

Erik Andersson said...

Bra inlägg och grym blogg generellt!
Viktigt att det tas upp vad som händer utomlands och hur viktigt det är för oss...

Patrik Renfors said...

Nickersson, jag vet att gräsrötterna tog tillbaka initiativet till full sysselsättning. Det använder sig vänstern av för att trycka på S-ledningen, så att det inte bara blir en pappersdrake. De har förtfarande hårdnackat tackat nej till att ge riksbanken ett sysselsättningsmål, men en något högre inflation, för att infria sitt kongressbeslut. Men det är skönt att ni verkar mjukna med den frågan. Och närma er oss. Vi har samtidigt LO-ekonomer på vår sida i frågan. Och nu senast så börjar också sossarna se vikten av att antälla i Offentlig sektor för att få igång konsumtionshjulen för alla sektorer. Keynes teorier är ingen tokvänsteridé, men vänsterpartiet har oftast fått i ansiktet att vi är oansvariga, trptas att de är gammal sossepolitik, som ni verkar uppta igen. Det är bra att vi närmar oss varandra, för vi kommer att behöva varandra i koalition mot de allt hårdnade marknadsstrukturerna i samhället. vi "sjundeadventister" måste sluta oss samman. :)

Patrik Renfors said...

venezuelanyheter.blogspot.com:
Jag får tacka för komplimangen.

Jag får säga det samma om din. Inlägget du gjorde på vänsterpartiet debatt var också bra.

Johan Persson said...

nickersson:"Jag tror att vi kommer att behöva släppa det här med att stirra oss blinda på partifärg i facket för att överleva och acceptera att vår klasstillhörighet gör oss till kamrater och att det bandet är starkare än partiboken."

Skitbra att det finns sossar som också har insett det. Gör facken till kamporgan säger jag (och välj Patrik Renforss till Metallordförande)!

Patrik Renfors said...

Haha, jag håller med om att det behövs mer kamp i facket och att vi måste samarbeta mer likt sv, ap och norska LO.
Men det är upp till medlemmarna vilka de väljer till Metallordförande. Haha.

Och jag har inte tid, jag sitter ju och bloggar.:)

Martin Degerman said...

Ivar

I den verkliga världen kan en arbetsköpare börja med att provanställa en en arbetssäljare han/hon inte känner sedan tidigare. Problemet är att arbetsköparna inte gör det, utan de envisas med att låtsasanställa människor istället. Inte för att de skulle förlora på att ge folk riktiga jobb, utan för att de tjänar på att arbetskraften i Sverige är otrygg.

Eftersom jag inte anser att plusjobb o dyl är riktiga anställningar väljer jag att istället stödja vänsterpartiets krav på 200 000 riktiga jobb i offentlig sektor. Ett fantastiskt sätt att sparka igång både människor, arbetsmarknad och konsumtion.

Och Ivar, det är absolut inte självklart att arbetssäljare ska var utbytbara. Vad som däremot borde vara självklart, är att arbetsköparna skulle ta sitt förbannade ansvar för något mer i det här samhället än sin egen profit.

Att detta inte sker beror inte på någon naturlag, utan på att marknadsliberalismen grundar sig på egocentrismen. Man kan välja att gilla läget och roffa åt sig vad man kan, eller så kan man bestämma sig för att försöka byta egotrippen mot ett samhälle för alla. Jag väljer helt enkelt att göra det senare.

Nickersson said...

Johan: Never said I liked it, ha ha!

Nej men ärligt, det är en fråga om överlevnad för kampen och det är trots allt den som är viktigast. Jag har massor med kompisar som är vänsterpartister, både fackliga och "partister" och även några ännu längre ut på skalan. Samtliga är vanliga människor precis som alla andra och jag fattar inte varför vi ska slåss sinsemellan när det finns så mycket värre fiender att verklgien dra blankt emot.

Patrik Renfors said...

Nickersson:
Så sant så!

Ivar said...

Martin

så du menar att du tror att företagen låter bli att anställa i någon stor konspiration för att göra människor otrygga?
Det var det dummaste jag hört sedan Marita Ulvskog sade samma sak.

Tänk dig in i rollen som företagare så fattar du hur långt ute på djupt vatten du cyklar, bakom ett flöte.

Martin Degerman said...

Ivar

Det krävs ingen konspiration för att två egotrippade människor ska råka tänka på sig själva. För övrigt har jag faktiskt tomtar på en liten kärra i brevlådan, och inget annat.