Wednesday, January 10, 2007

Klasskamp - kvinnokamp och floskler från borgare!

Det var då väldigt nydanande att strida för full sysselsättning, jämlikhet och jämställdhet. Det är det fortfarande, kan vi vara traditionella när vi vill ha ett helt nytt samhälle i våra visioner?
Sen gick det mesta snett! Men vi har lärt oss av misstagen. En socialistisk utopi kan inte inbefrias som det har gjorts i gamla sovjet. De måste ske på en demokratisk väg.

Karl Marx och Friedrich Engels beskrev att det kunde ske en "återgång" till egendomsgemenskap som hade varit det som varit innan äganderättens införande, till att skapa en egendomsgemenskap av en ny art som kapitalismen möjliggjorde och omöjliggjorde.
Att få kvinnorna från köket är ju knappast en borgerlig syn på livet. Särskilt inte med Kristdemokraternas konservativa synsätt. I motsats till KD var de tidiga klass- och kvinnorättskämparna tidigt ute med en politik för lika rösträtt och dessutom arbete för kvinnor.

Det är så att "kommunismen" har begått massvis med brott mot mänskligheten. Men är det verkligen kommunismen som ideologi som brister, är det inte de fala samt korrumperade människorna som vi ska anklaga?

All makt korrumperar tyvärr! Mer eller mindre, borgarna är ju ett lysande exempel i Carl Bildt och andra ministrar. Vilka är det som sitter på kapitalet? Se t.ex. Wallenbergssfärens maktimperium förgreningar i hela företagssverige. Nu vill även katastrofalt borgarna sälja ut de få gemensamma företagen som vi har. Det är en kortsiktig och klassbekämpande överklasspolitik som inte kan betecknas som ny alls. (Nya Moderaterna???)

Karl Marx teoretiska kommunism och socialism är det inget fel på alls. Den är vacker och en tydlig och klar ledstjärna. Det är ett viktigt mål för att vi ska kämpa för alla människors lika värde och att vi ska äga produktionskrafterna gemensamt i samhället.

Borgarnas sanningskommission mot kommunismen som är föreslagen, är bara föreslagen för att slå mot hela det socialistiska blocket med fack och socialistpartier. Högeralliansen ska fortsätta att låtsas vara regeringfunktionsdugliga, medan de gång på gång slänger smutskastningspolitik alá USAs framgångrika cyniska månniskorättsvidriga politik, för att lösa upp fackets viktiga organiering.

Jag är en stolt Vänsterpartist, feminist och socialist och vi borde vara fler medlemmar och öka starkt i opinionen, men kampen har just börjat. Vi kommer att vara en kraftfull opposition till den borgerliga högerregeringen. Nyser de, ska de få reda på det.

Det klasslösa och fullt jämställda samhället måste vara vårt mål. Sen ska det självklart ske på demokratisk väg. Men om folk vill kalla mig K-ordet så får de göra det, så som löjligt skedde på förra Kommunfullmäktige.

När en viss Moderats argumentationsmöjligheter inte räckte till efter att jag sade att den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen för ett solidariskt samhälle. Det är mycket viktigare att satsa på vår gemensamma offentliga sektor än att sänka skatten. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Det är oacceptabelt att vinstdrivande företag ska kunna tjäna pengar på människors behov av vård, utbildning och omsorg. Privatisering av gemensamt ägda verksamheter och företag innebär en avdemokratisering. Innan hade de som vanligt argumenterat för att vår gemensamma offentliga egendom, dvs. mjölkkossor och kommunala företag kortsiktigt ska flaggas ut till det privata.

Jag håller mig till fakta och sakfrågor kombinerat med en ideologi som vill fördjupa demokratin. Jag springer på fackmöten och politiska möten veckorna i ända. Då är man väl ändå demokrat, vad än Moderater och Folkpartister säger?

1 comment:

Anonymous said...

"En ideologi som vill fördjupa demokratin" låter vackert men i verkligheten stödjer du fackens rätt att trakassera företagare som endast försöker försörja sig, skapa välfärd och jobb. Tänker på exempel som Wild n Fresh.

Det känns inte speciellt demokratiskt med denna blockad och jag hoppas verkligen HRF fortsätter så fler får upp ögonen för detta orättvisa maktmissbruk av ett vårt totalt förlegat system (sk svenska modellen).