Tuesday, January 09, 2007

Rätten till Kollektivavtal i EU och på din lokala fackklubb.

Byggnads stridsåtgärder mot det lettiska byggföretaget Laval un Partneri kommer upp i en muntlig förhandling inför EG-domstolen i Luxemburg idag. Rätten att kollektivt kämpa mot lönedumpning samt att organisera oss med starka fackföreningar är allvarligt hotad. Arbetsrätten och hela vårt kollektivavtalssystem står på spel!

Många borgare gnuggar likt ett barn på julafton,
förväntande sina händer och hoppas på att deras inhumana fackföreningsfientliga syn ska segra och genomsyra samhället. De vill förpassa arbetarrörelsen tillbaka till 30-talet!

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under inga omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi lovat varandra.Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfteså måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!" - Ur Löftet - Kollektivavtalet - löntagarna och makten på arbetets marknad.

Just det! Vilka är det egentligen som är traditionalister? Vänstern står upp för fackens kamp att försvara kollektivavtalen, blockader, sympatiåtgärder och strejkrätten. Regeringens hantlangare är mer otydliga med den biten. Vad vill de egentligen?

I åratal har arbetsgivarorganisationerna hävdat att en helt avreglerad arbetsmarknad skulle ge fler jobb och en bättre värld för alla. I den världen ska facket hållas kort.
Enligt svensk rättsordning hade Byggnads rätt att vidta fackliga stridsåtgärder i form av blockad i syfte att få det lettiska byggföretaget att teckna kollektivavtal i Sverige. Detta även om företaget har tecknat kollektivavtal i hemlandet. Byggnads stridsåtgärder avvek inte från EU-rätten meddelade vår egen arbetsdomstol i ett välformulerat interimistiskt beslut, som sedan överklagats till EG-domstolen.

Den borgerliga regeringen har nu att försvara den svenska modellen. Kommer de att göra detta? Kanske, det vet vi inte för de är luriga rackare de där "liberalerna".
Littorin har sagt att de inte kommer att ändra synen på den svenska modellen, men det är bara en chimär och en fasad.
De har redan påbörjat ett systemskifte. Byggnads stridsåtgärder var självfallet inte fel. Konflikten i Vaxholm handlade i grunden om att det lettiska företaget vägrade sluta kollektivavtal. Vägrar ett företag att skriva avtal är det fackets rätt att varsla om och vidta stridsåtgärder.
Så fungerar regelverket på svensk arbetsmarknad.

Kollektivavtalet är grundläggande på svensk arbetsmarknad. Svenska avtal ska gälla på svenska arbetsplatser. Så enkelt är det.
Alliansen är farligt ense om att attackera vår arbetsrättslagstiftning med tillhörande kollektivavtal.

Centerns riksdagsledamot Fredrick Federley är ett tydligt exempel på detta fenomen. Är killen en reinkarnerad SAF:are från 1902? Jag trodde han var från Cuf. Men tydligen är det inte så stor skillnad. Redan 1906 tilldelades SAF:s styrelse upp till 10 000 kronor om året till att
bekämpa socialismen. I fullmäktigeprotokollet beskrevs hur det skulle gå till:

Detta kan ske genom att lämna understöd åt sådant av personer inom arbetarklassen planlagt arbete, som går ut på att genom upplysning och moralisk inverkan skapa en opinion inom arbetarnas egna led emot det socialistiska partiets frihetsfientliga politik.
I cirkulär från SAF uppmanades arbetsgivarna till att inse
organisationens betydelse, som en motvikt till fackföreningsrörelsens hastiga utveckling:
För hvarje uppmärksam iakttagare af läget å arbetsmarknaden står det klart, att här är ingen tid att försitta, om arbetsgifvarna vilja behålla ledningen af produktionen och ej låta sig öfverflyglas af fackförbunden.

Arbetarnas organisering fick arbetsgivarna att framhäva kollektivets fördelar. Kampen mellan vad Marx hade kallat den kollektive arbetaren och den kollektive arbetsköparen hade börjat.
Nu har vi dessutom EU som en pådrivande aktör på den extrema nyliberalismen, med avregleringar och så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden. De har i år släppt en grönbok, som är väldigt dubbeltydig.

Jag ska till Strassbourg på konferens med Vänsterns EU-grupp. Fråga mig inte varför jag fick inbjudan, men det ska bli skoj. Jag ska åtminstone försöka påverka debatten lite. Jag är väl egentligen bara en gäst, eftersom jag är fackligt - politiskt ansvarig i Sörmlandsdistriktet. Jag ska få hålla ett tal runt grönboken på 3 minuter. Det är inte lätt att dels hålla det på engelska och få ett konkret innehåll i talet. Frågan är komplex.

Här är manuset till talet som jag ska hålla i Strassbourg nästa vecka den 17/1.

*************************************************************************************

Comrades, my name is Patrik Renfors and I'm the chairman of the Left party in Oxelösund and the convener of a local union of the Swedish Industrial Metal Union. I'm also a negotiator for the electricians against the company of Swedish Steel - SSAB. So what do I think about the green paper?

Changes in the class society do affect the condition of the political and the Trade Union struggle, but it doesn't annul the conflict of work and capital, a conflict that rests on the foundations of incompatible interests.

The working class has an interest of solidarity and unity.

The Swedish labour market is characterized by strong organisations and the fact that wages and employment conditions are to great extent regulated by collective agreements, binding under civil law. Approximately 80 per cent of all employees are trade union members. In my local union at the Steel works there are 98 % of the employees who are members. Employees are also highly organised. Unlike many other countries, the Swedish labour law is to a high degree regulated by civil law and not by public law.

As a socialist, a feminist and a trade unionist it´s necessary to fight back the right orientated agenda of the capitalists, to prevent unemployment, to the raise the lowest wages and struggle for equal rights.

The Swedish labour market is regulated by laws and collective agreements. There are no laws relating to wages and other renumeration, which are regulated only by collective agreements. The government takes no responsibility for ensuring that collective agreements apply; it is the trade union organisations who must see to that every individual employer is bound by collective agreement based purely on law relating to contracts.

The government has thus left it employees to guard them selves to safeguard their own interests through their trade unions.

When the collective agreement is in force, both social partners are obtained to maintain industrial peace through negotiations. If there are no collective agreement the trade union organisations has full liberty of taking industrial action, including sympathy action to bring the employer to conclude a collective agreement, whether there are any trade union members or not.

Some individuals declare that the working class doesn't exist anymore and differentiation of classes is redefined to individual social problems.

It’s a declaration which counteract with the organisation of the working class, and fortifies the present order. To act in an ideological way is therefore a vital assignment for the labour movement. The workers have common interests and we are going to fight for them.

In the first step the collective agreements should regulate the labourmarket, then the governmental laws. I´ m not so sure that the EU should obstruct with the labour market in this way. The green paper is mainly about labour law concerning the individual. It should be more discussions on the collective labour law. As i said before, the working class has an interest of solidarity and unity. The Labour legislation laws shouldn't compensate the collective agreements. But the laws should guarantee the rights and the possibility to make an agreement. I really don't like that the word flexible is so frequently used in the text of the green paper. Flexible labour rights tend to stretch after a while and burst all together.

The labour movement should politically work for progressive labour laws i their home states. What we should do is strengthen the trade unions rights to organise the employees.


2 comments:

Lasse Strömberg said...

Bra skrivet Patrik!

Lycka till med talet på konferensen.

Patrik Renfors said...

Tackar, tackar!