Sunday, January 14, 2007

Konferens om "flexibel" arbetsrätt i EU

Grönbok om arbetsrätt in europa Onsdag - 17 Januari. Jag är fylld med förväntan inför onsdagen då det bär av till Strasbourgs EU-parlament, där ska jag hålla tal och delta i ett seminarium om arbetsrätt i Europa initierat av vänsterns GUE/NGL-grupp.


Chaired by Francis Wurtz - We also have 21 inscriptions coming from tradeunions from 12 countries, so far.

1600: Hearing opened by F.Wurtz MEP President of the GUE/NGL Group

1610:
Roberto Musacchio, MEP, presents the Green Paper

1620:
Debate with national representatives from 12 European Union countries
(Här medverkar även jag)

1820:
Conclusions by Ilda Figueiredo, MEP

1830:
End of hearing


Jag skrev lite om det tidigare i ett annat blogginlägg. Självklart kommer jag dessutom senare skriva om hur det gick på mötet i en annan artikel.

1 comment:

Lasse Strömberg said...

"Självklart kommer jag dessutom senare skriva om hur det gick på mötet i en annan artikel."

Det ser vi fram emot!

Lycka till.