Sunday, August 06, 2006

Det blåser hårt, det blåser kallt - Det blåser högervindar överallt!


Jag satt nyss och lyssnade nostalgiskt till punkens allt genom tidernas bästa band. Veteranerna i Strebers är ännu idag högaktuella med deras träffsäkra texter. Låten här nedan skrevs redan 1991 då borgarna satt vid makten och förespråkade det dåvarande EG-inträdet.

Stämde kritiken? Självklart!

Vi har facit i hand - men tyvärr glömmer folkopinionen misären allt för fort.

Vi inom vänstern hade (och har) så rätt om allt, jag själv tex. är ett ganska nära exempel på högerns arbetsmaknadspolitik. Jag slutade skolan 1994 året när borgarna fick ge ifrån sig makten igen. Jag sparkades ut i arbetslöshet med en fasanfullt hög arbetslösstatisk på höga 8,1 %. Dessutom var ungdomsarbetslösheten chockhög. Jag fick i många år hanka mig fram på timjobb, praktik och kortvariga jobb. Till slut fick jag visserligen ett fast jobb.

Jag har många gånger funderat över hur många av min egen kommunfullmäktigeförsamling och kommunstyrelse som ens har varit arbetslösa så långt som över någon månad.
Eller hur ser det över huvud taget ut i i kommuner, landsting och Riksdag? - Finns det många som har varit arbetslösa, så att de på riktigt känner med dagens ungdom?

Det sitter generellt många gråhåriga samt vita herrar och damer i många av de här församlingarna. Det är föga troligt att de har varit med om samma förnedring och utanförskap som ungdomar ofta får leva i. Det kan vara en omöjlighet att ens jobba ett halvår i streck så att de får berättigande till A-kassa. - Sanningen är att A-kassa är enormt svårt att få ihop till för ungdomar.

Tänk på det du Flexicurity-Maud! (Jag får frossa & skakningar så fort hon har skivit eller uttalat sig föraktfullt mot facket och ungdomar i massmedia samt talarstolen.)

För mig med många var det en väldigt tung period att söka jobb i. Då ska inte borgarna ha mage att klaga på den nuvarande arbetslöshetsstatiken.

Vi i Vänsterpartiet är ensamt parti att vilja ta bort systemet där inflationsmålet alltid ska föregå arbetslöshetmålet. Det ska vara tvärtom! Det är ett vansinnigt system som är kontraproduktivt för tillväxten. Fler personer som är anställda ger mer konsumtion i både offentlig och privat sektor oavsett var de är anställda. Det är en enkel matematik. Vi har en inbyggd arbetslöshetsbroms i nuvande system som infördes i början av nittiotalet.
Nu är det svårt att komma under 4 % - innan början av nittiotalet var det skandal om den översteg 2 %.

Kapitalister tjänar på hög arbetslöshet, det gör att klasser består - makten över arbetet förskjuts från löntagarna till penninggiriga gnidbukar d.v.s. arbetsgivarna. Facket tappar åter igen maktpositionerna på arbetsmarknaden.
Högervindarna i högeralliannsen och EU är konstant de samma.

Vi har hört dem förr!

Nya moderaterna 100 år i förtryckarnas tjänst , Gamla Mauderaterna & högaffelpartiet, Folk-och fäpartiet och Kristibrudspartiet är likt förr samma gamla otäcka höger.

Här kommer Streberstexten som jag har skrivit om här ovan...

HÖGERVINDAR

Text: Ztikkan
Musik:Ulke

Jag spottar på eran högerpolitik
jag spyr på eran EG-hysteri
jag hatar eran jävla allians
vart fan är sverige på väg någonstans

DET BLÅSER HÅRT, DET BLÅSER KALLT
DET BLÅSER HÖGERVINDAR ÖVERALLT

Mer åt dom stora mindre åt dom små
ensam e stark, det måste ni förstå
en rättvis fördelning e från fattig till rik
ja det tycker vi moderata samlingspartiet

DET BLÅSER HÅRT, DET BLÅSER KALLT
DET BLÅSER HÖGERVINDAR ÖVERALLT

Mer privatisering, mindre monopol
i EG blir Sverige en världsmetropol
dom svaga blir svagare, det är ju klart
men ekonomin får en jävla fart

DET BLÅSER HÅRT, DET BLÅSER KALLT
DET BLÅSER HÖGERVINDAR ÖVERALLT

10 comments:

wege said...

Tänk vad mycket bättre det vore om rixfm och nrj å allt vad de heter hade spelat vänsterpunk istället för Boten Annan.

Patrik Renfors said...

Du har så rätt. då kanske de skulle ha mer än fyra låtar som snurrade runt på radiolistan. Jag har rix-fmfilter på min radio. Haha

Gunnar said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Gunnar said...

Du målar upp ganska underliga samband. Det var borgarnas fel att du inte fick jobb 1994 och framåt, fastän sossarna styrde Sverige då. Grattis.

Sanningen är givetvis att vi befinner oss i ett helt annat läge nu jämfört med 1994. Beroende på nationell och internationell konjunktur.

Du tycker inte att borgarna ska ha mage att kritisera den nuvarande arbetslöshetsstatistiken. Nehej? Sen kritiserar du själv i nästa stycke inflationsmålet istället för nollarbetslöshetsmålet, vilket jag tolkar som att du har mage att kritisera dagens arbetslöshet.

Du kanske inte riktigt greppar att alla förlorar på såväl arbetslöshet som inflation, men i princip alla studier tyder på att det ena är viktigare att reglera än det andra. Hög inflation ger helt enkelt inte låg arbetslöshet och tillväxt på sikt.

Det är sant att företag tjänar på att det alltid finns tillgänglig arbetskraft, det vill säga att arbetslösheten inte är noll. Men i längden förlorar alla på vår stora strukturella långtidsarbetslöshet. Du målar upp underliga högerkonspirationer när det i själva verket är S som skapat ett system där inte alla får vara med och jobba.

Att lyssna på punk skylla allt på borgare, eller ännu hellre företagsledare, löser faktiskt inga problem. Tro det eller ej.

Patrik Renfors said...

Sambandet är att borgarna släppte ifrån sig en enorm arbetslöshet. Sossarna och mitt eget parti vänsterpartiet följde med i sama spår tack vare att vi fick samera ekonomin. Tack vare långtgående skattesänkningar under föregående period. Mindre skatt ger mindre jobb i det offentliga. Mindere jobb i det offentliga ger mindre konsumtion till att stärka jobben i den privata sektorn.

Jag vet att jag kommer att få mothugg, men jobb i båda sektorer är faktiskt närande för varandra.
Byggs nya förskolor och infrastruktur, stärks den privata bygg och industrisektorn. Staten måste ta ett ansvar.

Det jag försöker säga är att borgarnas politik inte främjar helheten i tillväxten för samhället i stort.

Jag förstår inte hur t.ex. maud flexicuritymodell ska skapa nya jobb? Det talar hon inget om. bara att facket är dåligt som vill ta konflikt då det blir nedskärning på personal. Det är väl motsatt arbetslösbekämpning?

Lokala avtal och löner, nedlagd arbetsdomstol och noll LAS för ungdomar är Centerns recept???

Det är samma gamla höger. Det behöver man inte lyssna på punk för att fatta. Det är bara att läsa innantill.

Gunnar said...

Borgarna regerade 1991-1994. De gjorde inte bara vettiga beslut (stackarna fick ju till exempel regera ihop med NyD). Men att skylla läget 1994 till 100% på borgarna är att tokförenkla läget. Givetvis hade socialdemokraternas politik på 1980-talet även stor inverkan, liksom global konjunktur.

Uppluckrad LAS skapar jobb genom att en arbetsgivare tar lägre risk vid anställning av ny personal. Studier visar att mindre anställningstrygghet ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Resultatet blir en lägre arbetslös i stort, men framförallt också lägre arbetslöshet för utsatta grupper (såsom invandrare och ungdomar), liksom drastiskt minskad långtidsarbetslöshet.

Vi kan inte lösa arbetslöshetsproblemet genom att tvinga arbetsgivare att behålla sina anställda. Det är kortsiktigt tänkande.

Danmark har lyckats bra. Oavsett om man förstår varför (det är inte helt enkla grejer), så kanska du kan försöka acceptera att flexicuritymodellen faktiskt varit en framgång. 1-0 till Danmark i arbetslöshetsbekämpning. Nu förespråkar visserligen borgarna tyvärr inte liknande modeller, utan det verkar bara vara C som över huvud taget är beredda att röra LAS.

Statliga investeringar gynnar tillväxten, ja. Men statliga utgifter kräver höga skatter, vilket skadar tillväxten. Det går inte att lyfta sig själv i håret, sa en viss medlem i ditt parti.

Och att rabbla om att det är samma gamla höger, fastän det helt uppenbart inte är det, är också vanskligt. Ska man kontra med att säga att det är samma gamla vänster som förr också, eller? Nej tack.

Rommedahl said...

Flera socialdemokrater, bla Feldt och Persson själv har uppfattningen att socialdemokratiskt handlande på 80-talet skapade 90-talskrisen i Sverige.

"Jag förstår inte hur t.ex. maud flexicuritymodell ska skapa nya jobb?"

Tänk dig två ytterligheter. Den ena där du kan sparka vem som helst när du vill och den andra där en anställd måste förbli anställd tills ett företag går i konkurs.

I det förra exemplet är vägen ifrån behov till anställning mycket kortare än i den senare då varje anställning måste vägas på guldvåg och dessutom fylla ett behov som man vet kommer att finnas för alltid. Den senare ytterligheten bidrar också till att hålla nyföretagandet nere då folk drar sig för att starta eget eftersom det egna handlingsutrymmet begränsas kraftigt.

Jag är övertygad att vi ligger för nära den senare ytterligheten och en förflyttning skulle ge fler jobb och att det i längden betyder mer för reallöneökning än politik som SAP/LO ägnar sig åt nu.

Som gunnar säger. Danmark har friare arbetsmarknadslagar men fler jobb vilket gör att danskarna ändå känner sig tryggare på arbetsmarknaden. Att AMS i malmö skickar arbetslösa till köpenhamn talar ju sitt tydliga språk.

Martin Degerman said...

Om ni ändå visste hur rörlig arbetsmarknad vi har. Företag efter företag har satt i system att ge folk låtsasjobb i form av tim-, extra- och projektanställningar. Det är utvecklingen av det systemet som lett till den otrygghet vi idag har på arbetsmarknaden.

Kapitalismen skiljde sig från människan, och nu tar man inte längre hänsyn till någonting, utom sin egen profit.

Eller som min stentuffa mormor sa: De där? De känner ju inget ansvar alls för Sverige. Varför ska Sverige bry sig om dem då?

Patrik Renfors said...

Martin din mormor är genuint god!

Gunnar said...

Martin:
Våra otrygga anställningsformer är just en kompromiss som existerar eftersom arbetsgivare inte vågar ge tillsvidareanställningar och sossarna har insett att korta anställningar är bättre än inget. Ett system där fler gavs riktiga jobb vore mycket bättre.

Vidare är det direkt nonsens att Sverige (jämfört med andra länder) skulle ha hög rörlighet på arbetsmarknaden. För att åter ta det danska exemplet har de högre flexibilitet, högre rörlighet, lägre lagstadgad anställnings-"trygghet", men upplever sig ändå som tryggare.

Det är förstås väldigt enkelt att skylla allt på kapitalet (som om världen skulle blivit sämre på sistone??) och hänvisa till sin mormor, men kom gärna med något mer konkret om du vill försöka övertyga någon om att vänsterpolitik kan uträtta stordåd.